Statens Serum Institut siger goddag til to faglige direktører

Tyra Grove Krause og Søren Alexandersen er udnævnt som faglige direktører på SSI for henholdsvis det epidemiologiske og det diagnostiske beredskab

Billede af SSIs to faglige direktører 01

Mandag den 1. november blev to nye, faglige direktører for Statens Serum Institut præsenteret ved et stort medarbejdermøde. Det drejer sig om Tyra Grove Krause og Søren Alexandersen. De to skal fremover stå i spidsen for henholdsvis det epidemiologiske og det diagnostiske beredskab på SSI.

”Med Tyra og Søren får vi to særdeles fagligt kompetente og visionære profiler i forhold til at udvikle vores infektionsberedskab og SSI som en One-Health-institution, der skal styrke både menneskers og dyrs sundhed”, sagde SSI’s direktør Henrik Ullum ved præsentationen.

Tyra Grove Krause

Posten som faglig direktør for det epidemiologiske beredskab, gik til Tyra Grove Krause. Hun er allerede et kendt ansigt både i SSI-sammenhæng og blandt borgerne, efter at hun gennem hele covid-19-epidemien har været en af SSI’s mest brugte talspersoner i medierne. Det vil hun fortsat være.

Tyra Grove Krause, der oprindelig er uddannet speciallæge i samfundsmedicin, har været ansat på SSI siden 2009. Hun har blandt andet i en årrække været afdelingschef for Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse.

Senest har Tyra Grove Krause fungeret som konstitueret faglig direktør, efter at SSI’s daværende faglige direktør Kåre Mølbak gik på pension i starten af året.

Nu skal hun så lede det epidemiologiske beredskab, der også kommer til at omfatte den epidemiologiske forskning.

Søren Alexandersen

Posten som faglig direktør for det diagnostiske beredskab skal fremover varetages af dyrlæge, ph.d. og doktor i molekylær virologi Søren Alexandersen.

Søren Alexandersen har en lang karriere bag sig, der startede på Landbohøjskolen. Siden har han blandt andet været leder af forskningsstationen Lindholm og haft en international karriere i England, Canada og senest 7 år i Australien.

Søren Alexandersen har gennem årene haft sit fokus på forskning, laboratoriedrift og ledelse inden for veterinær- og One Health-området.