Nu i alt tre tilfælde af mæslinger i København

Tilfældene vurderes at være en del af et udbrud.

I forbindelse med et tilfælde af mæslinger påvist hos en barn på 6 måneder (EPI-NYT 12/2018) blev SSI opmærksom på, at der var yderligere to tilfælde med mulige symptomer på mæslinger. Det drejer sig om en voksen mand, som er MFR-vaccineret, og et spædbarn på 5 måneder, som ikke er MFR-vaccineret pga. lav alder. Disse to personer har fået påvist mæslinger på lokalt sygehus, og i dag har den ene fået bekræftet diagnosen mæslinger på SSI. Begge patienter er nu raske igen. De tre tilfælde har haft mæslingesygdom næsten samtidigt og vurderes at være blevet smittet på nogenlunde samme tidspunkt. Det vides ikke, hvor de er blevet smittet. Under sygdomsforløbet forud for diagnosen har barnet på 5 måneder siddet i venteværelse med andre børn og voksne hos den praktiserende læge og i Børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital. Den praktiserende læge og Hvidovre Hospital har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed sikret information af de patienter, der kan have været udsat for smitte.

Genotypning af virus isoleret fra både barnet på 6 måneder og fra den voksne mand er bestemt til type D8, og der er 100 % lighed med genotypning af virus fra et igangværende udbrud af mæslinger i Irland, Storbritannien og Frankrig. Dette understreger, hvor smitsomt mæslingevirus er, og at mæslingevirus, som bringes til Danmark efter rejse, fortsat vil kunne resultere i videresmitte, selvom Danmark har elimineret mæslinger, EPI-NYT 37/17. Her vil især ikke-immune yngre voksne og uvaccinerede børn under 15-månedersalder være i risiko for smitte.

Læger i københavnsområdet opfordres aktuelt til at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos især børn og yngre voksne med symptomer på mæslinger. Ved klinisk mistanke om mæslinger er det vigtigt at indsende diagnostiske prøver, se nedenfor. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Diagnosen kan verificeres ved påvisning af IgM-antistoffer i blodet. Hurtigdiagnostik af virus med PCR udføres fra svælgpodning og urin (evt. blod) på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre og på Virologisk afdeling på Statens Serum Institut. Når prøver sendes til undersøgelse for mistanke om aktuel sygdom er det hensigtsmæssigt at kontakte den lokale KMA for at sikre så hurtig diagnostik som muligt. Laboratoriepåvist mæslingeinfektion er anmeldelsespligtig på formular 1515.

For yderligere information om mæslinger, se Tema om mæslinger.