Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod antibiotikaresistens i lav- og mellemindkomstlande? 

Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS) søger fire nye medarbejdere.

Antibiotikaresistens (AMR) er en af nutidens og ikke mindst fremtidens helt store udfordringer, men for de fleste er antibiotikaresistens fortsat noget man har hørt om, men som ikke påvirker hverdagen.

ICARS er en tværfaglig forskning- og vidensorganisation, der samarbejder med lav- og mellemindkomstlande (LMICs) om at udvikle og identificere evidensbaserede løsninger mod AMR. ICARS arbejder i partnerskaber med de enkelte landes regeringer, internationale organisationer, forskningsinstitutioner, fonde og civilsamfundet.

ICARS kerneopgave er at støtte interventions- og implementationsforskning og derved skabe evidensbaserede, kontekstspecifikke og kosteffektive løsninger til at imødegå antibiotikarens i LMICs. ICARS vil tage udgangspunkt i problemstillinger udpeget af de enkelte lande, således at der opnås den bedst mulige forankring af projekterne og de identificerede løsninger. Projekterne udføres endvidere i tæt samarbejde med lokale universiteter og i videst muligt omfang af lokale kræfter, således at projekterne samtidig medvirker til kapacitetsopbygningen i landet.

ICARS har pt. følgende stillingsopslag, som er nærmere beskrevet på ICARS hjemmeside (på engelsk):

  • Senior Implementation Research Advisor
  • Implementation Research Advisor
  • Antimicrobial Resistance Advisor
  • Communications Officer

Bemærk at ansøgningsfristen er den 21. juni 2020.