Difteriudbrud i Venezuela

WHO har den 28. april 2017 offentliggjort en opdatering om difteri-situationen i Venezuela.

Siden begyndelsen af udbruddet i september 2016 og frem til uge 8, 2017 er der set et fald i antaldifteritilfælde.

I 2016 blev alt 183 prøver fra mistænkte og sandsynlige tilfælde testet, herunder fem dødsfald. Af disse var 20 positive ved forskellige laboratorieundersøgelser. De positive tilfælde var rapporteret fra staterne Anzoategui, Aragua, Bolívar, Miranda, Monagas og Sucre.

Fra 1. januar 2017 og frem til uge 8 er der rapporteret om 39 mistænkte tilfælde, heraf otte bekræftede tilfælde og to dødsfald. Alle tilfælde er relateret til Bolivars statslige guldminer.

Der er en lille overvægt af kvindelige tilfælde (53 %, n = 21). Der er flest tilfælde i aldersgruppen 5-19 år efterfulgt af 25-44 årige.

I uge 8, 2017, blev alt 47 prøver undersøgt, hvoraf otte (17 %) var positive. Tilfældene er rapporteret fra staterne Anzoátegui, Bolívar, Miranda og Sucre. Som i 2016 er alle tilfælde relateret til guldminerne i Sifontes kommune i delstaten Bolívar.

I de stater, der har rapporteret difteritilfælde, med undtagelse af Bolivar, når vaccinations-dækningen ikke op på 95 % blandt de 10- og 11-årige og ældre, som er dem, der tegner sig for det største antal tilfælde.

Myndighederne har iværksat diverse tiltag for at forbedre overvågning og undersøgelse samt at øge vaccinationsdækningen.

Vaccinationsprogrammet indeholder difteri, stivkrampe, kighoste, Hib, HepB og poliovaccine som gives ved 2, 4, 6, 18 måneder og 5 år.

Difteriudbrud afspejler utilstrækkelig dækning af det nationale børnevaccinationsprogram. I de seneste fem år har dækningen i vaccinationsprogrammet i Venezuela, med undtagelse af BCG, ikke nået 95 %.

Difteri er en bakterie, som overføres via dråbesmitte ved tæt kontakt til en smitsom person (syg eller rask bærer af bakterien). Det sker gennem hoste, nys og sjældent via kontakt til spyt eller sårsekreter. Inkubationstiden, dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer, er 2-5 dage. Smitteperioden er normalt under 2 uger, sjældent op til 4 uger. Smitten afbrydes effektivt ved behandling med antibiotika.

Difteri kan forårsage infektion i næsesvælget, hvilket kan medføre vejrtrækningsbesvær og død. Difteri er dødelig i 5-10 % af tilfældene, med en højere dødelighed hos små børn.

Behandling omfatter difteri-antitoxin og antibiotika samt understøttende foranstaltninger til behandling af luftvejsobstruktion i tilfælde af luftvejsdifteri.

Den primære forebyggelse er via vaccination. I det danske børnevaccinationsprogram vaccineres mod difteri i 3, 5 og 12 måneders-alderen (Di-Te-Ki-Pol-Hib). Der gives desuden en booster i 5-års-alderen. Beskyttelse mod difteri efter disse fire vaccinationer anses at vare i mindst 10 år. Herefter anbefales revaccination hvert 10. år.

Ved rejser til Venezuela anbefales at være opdateret med difterivaccination.