Markant fald i rabiesvaccinationer efter dyrebid

Færre danskere end tidligere er blevet vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet i 2020 og 2021. Det skyldes den nedsatte rejseaktivitet på grund af covid-19.

Billede af rabiesvaccine

Nye tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der de seneste to år er sket et stort fald i antallet af danskere, der vaccineres mod rabies, efter de er blevet bidt af et dyr.

I 2019 blev 261 danskere vaccineret. Men i 2020 og 2021 faldt antallet til henholdsvis 82 og 33 danskere. Det viser opgørelsen over rabies 2020 – 2021 fra SSI.

Ifølge SSI er det den nedsatte rejseaktivitet på grund af covid-19, der har fået antallet af danskere, der vaccineres efter eksponering for rabies, til at styrtdykke.

”Det er ikke så mærkeligt. Når vi ikke må rejse ud til lande, hvor der er mulighed for at få rabies, hvis man bliver bidt af eksempelvis en hund, så er der ikke så mange, der har brug for at blive vaccineret mod rabies. Men det ser dramatisk ud på kurven”, siger sektionsleder Susan Cowan fra SSI.

Færre bliver bidt af flagermus i Danmark

Den langt største risiko for at blive smittet med rabies i Danmark er, hvis man bliver bidt af en flagermus.

Antallet af bid i Danmark synes at have været i stigning indtil 2019, hvor 28 personer blev sat i behandling efter bid fra flagermus. I 2020 og 2021 sås et fald til henholdsvis 24 og 14 personer. Da bid fra flagermus er langt den hyppigste årsag til vaccination mod rabies, ses således et kraftigt fald i antallet af personer, der blev sat i profylaktisk behandling efter eksponering for rabies i Danmark i 2020 og 2021.

Hovedparten af dem, der blev vaccineret efter bid i udlandet i 2020, var blevet eksponeret i Thailand eller Indien. I 2021 var det hyppigste eksponeringsland Tyrkiet.

Hunde fra Ukraine kan have rabies

På grund af krigen i Ukraine må det forventes, at Danmark vil modtage et antal krigsflygtninge derfra. Og en del af dem vil muligvis medbringe deres hunde. Det er ikke alle hunde i Ukraine, der er vaccineret mod rabies. Rabies forekommer derfor endemisk blandt pattedyr i landet. Også katte og ildere, som ikke er vaccineret, kan have rabies. Derfor er det vigtigt, at Fødevarestyrelsens retningslinjer bliver fulgt.

”I Ukraine er der en ret høj forekomst af rabies hos blandt andet hunde. En uvaccineret hund, som for nylig er blevet smittet af en anden hund, så den nu er i inkubationsfasen, kan efter ankomsten til Danmark udvikle rabies. Hvis en sådan rabiesinficeret hund bider et menneske, vil vedkommende skulle have forebyggende vaccine for ikke at få rabies. Uden vaccine er rabies en dødelig sygdom”, siger Susan Cowan.

Læs mere i seneste EPI-NYT for uge 10 og 11

Du kan læse mere om Fødevarestyrelsens retningslinjer på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs mere om rabies