Smitten stiger, men andelen af indlagte med en covid-19-diagnose falder

Antallet af nye covid-19-tilfælde steg med 35% fra uge 1 til 2, og antallet af nye indlæggelser steg med 16%. En stigende andel må dog forventes at være indlagt med og ikke på grund af covid-19. Til gengæld er antallet af intensivt indlagte faldet fra 74 til 52.

Smitten i Danmark stiger kraftigt, som et udtryk for omfattende samfundssmitte. Men stigningen i antallet af nye tilfælde har kun medført en mindre stigning i antallet af nye indlæggelser.

Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge rapporten steg antallet af nye covid-19-tilfælde således med 35% fra uge 1 til uge 2. Og antallet af nye indlæggelser steg med 16%. Men samtidig er der er sket et fald i antallet af indlagte på landets intensivafdelinger.

Totalt set lå incidensen på 2.937 tilfælde pr. 100.000 i uge 2 mod 2.180 tilfælde pr. 100.000 i uge 1.

Se den nye tendensrapport

Færre indlagte pga. covid-19, flere indlagte med covid-19

Den udbredte samfundsmitte medført et fald i andelen af indlæggelser, der sker på grund af covid-19 og en stigning i andelen, som er testet positiv, men som indlægges med en ”anden diagnose”.

Der ses et fald i andelen af nyindlæggelser blandt personer, der indlagt på grund af covid-19 fra 70% i uge 51 til 65% for uge 52.

Det er i højere grad blandt de yngre indlagte, at andelen, der indlægges på grund af covid-19, er faldet. Fra 60% i uge 1 til 58% i uge 52.

Andelen blandt de ældre, der indlægges på grund af covid-19, er fortsat højere end for de yngre, Men også denne andel er faldet i starten af det nye år fra 83% i uge 51 til 79% i uge 52 for de 60+ årige.

Tabel over andel af nyindlæggelser

Igen er smitten blandt børnene høj

Ifølge rapporten er smitten efter juleferien igen højest blandt skolebørn i alderen 6-15 år, mens der nu også ses høj smitte blandt de 3-5 årige.

Blandt de 6-9 årige så man i uge 2 en incidens på 6.345 tilfælde pr. 100.000 mod 2.482 tilfælde pr. 100.000 ugen før.

Blandt de 20-29 årige og blandt de 70+årige ses derimod et fald i smitten.

Stigende andel omikron blandt indlagte

Rapporten viser også, at andelen af nyindlagte med omikronvarianten stiger. Den blev fundet hos 74% af de indlagte patienter i uge 52, hvor vi kender varianten (66% i uge 52). Det er steget til foreløbigt 86% i uge 1 og 96% i uge 2, blandt de patienter, hvor vi kender variantsvaret.

Andelen af omikron er også stigende blandt de patienter, der indlægges på intensiv afdeling. Her udgjorde den i uge 2 cirka 80% blandt de patienter, hvor vi kender variantsvaret (40% i uge 2).

” Smitten skyldes nu alt overvejende omikronvarianten. Og i takt med at omikron har bredt sig, ser vi en mere afdæmpet vækst i antallet af indlæggelser og et fald i indlæggelserne på de intensive afdelinger. Dette vurderes at hænge sammen med, en mindre alvorlighed hos omikronvarianten i forhold til deltavarianten”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI. Hun fortsætter:

”Vi ser også, at flere bliver indlagt af andre årsager end covid-19, selvom de er smittet. Vi kan dog fortsat se en markant forskel i risikoen for at blive indlagt mellem uvaccinerede og vaccinerede.”.

Læs mere

Se den nye tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI