Nedlukning af afdeling for autoimmunologi og markører

Som led i hjemtagninger af biokemisk og immunologisk diagnostik til regionerne, har det været nødvendigt at nedlukke Afdelingen for Autoimmunologi og Markører (AM) på Statens Serum Institut.

SSI 01

Dette er sket koordineret med regionerne. Nedlukningen har virkning fra 1. juni 2018, og det betyder, at de analyser, der tidligere blev udført i AM fra den 1. juni 2018 udføres i regionalt regi.

Det samme gælder rådgivningen på området, som er knyttet til analyseaktiviteten og de forskningsfunktioner, der fremover skal videreudvikle området.

Prøver der fremover modtages på SSI, til de nu nedlagte AM analyser, vil i en kortere periode blive returneret til rekvirenten, dvs. den rekvirerende hospitalsafdeling eller praktiserende læge eller speciallæge. Kontakt evt. relevant instans inden for egen region for information om, hvor analysen nu udføres.

Ved tvivl om, hvilke analyser, der fortsat udføres på SSI henviser vi til Diagnostisk Håndbog.