Nyt tilfælde af mæslinger i København. Der er risiko for, at flypassagerer er blevet smittet

Den pågældende person var smitsom under to internationale flyvninger. Herunder en flyvning fra Doha til Kastrup den 27. januar.

Billede af mæslinger 01

Der er i denne uge påvist et nyt tilfælde af mæslinger hos en voksen mand fra København. Han er med stor sandsynlighed blevet smittet under rejse i Asien.

Efter et par dages sygdom fik patienten et udslæt 27. januar 2020, mens han var på vej hjem fra Asien. Han skiftede fly i Doha, Qatar og fløj videre til København samme dag.

Da mæslingevirus er meget smitsomt, vurderes det, at alle ikke-immune passagerer i dette fly kan være blevet udsat for smitte. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at sikre information om smitterisiko til relevante berørte personer.

Op til 18 dages inkubationstid

Det drejer sig om passagerer, som var med Qatar Airways, flynummer QR 0163, fra Doha til Kastrup med planlagt ankomst mandag den 27. januar 2020 kl. 20.25.

”Den maksimale inkubationstid for mæslinger er 18 dage (gennemsnitligt 10-11 dage). Hvis personen inden for dette tidsrum får symptomer svarende til mæslinger, er det vigtigt at ringe til egen læge eller lægevagten og fortælle, at man har været udsat for smitte med mæslinger”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut (SSI).

For passagerer som var med dette fly, men som bor i andre lande, vil SSI på basis af passagerlisten sikre, at de pågældende landes sundhedsmyndigheder bliver informeret. SSI har allerede informeret det nationale kontaktpunkt i Qatar for Det Internationale Sundhedsregulativ (IHR) om den flyvning fra Asien, som landede i Qatar den 27. januar.

Diagnosen påvist på Hvidovre Hospital og bekræftet af SSI

Efter at være kommet hjem til Danmark havde patienten kontakt til egen læge og blev derpå indlagt på Hvidovre Hospital. Her var en prøve positiv for antistoffer mod mæslingevirus den 31. januar. SSI har bekræftet diagnosen molekylærbiologisk (PCR). Man vil nu foretage en genotypning af virus for om muligt at bekræfte det formodede smittested.

STPS har sørget for kontaktopsporing af eventuelt modtagelige personer, som har været i kontakt med patienten, samt for at tilbyde eventuel behandling til dem, der var blevet udsat for smitte.

Læger i Københavnsområdet opfordres til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger og til at sikre, at disse undersøges uden at andre patienter i venteværelser og lignende udsættes for smitte.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. SSI bestræber sig på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus (morbillivirus) IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af mæslingevirus RNA (ved PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i urin i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslinger er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og evt. vaccination af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkelig. Påvisning af virus ved PCR er et krav fra WHO. Det nationale WHO Reference Laboratorium for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtig i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte - såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller typningen.

Læs mere

Læs mere på SSI’s hjemmeside om mæslinger.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark

 

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil