Studie viser forskellen på Pfizer-BioNTechs og Modernas vacciners effekt overfor delta- og omikron-varianten

Et nyt studie viser en estimeret beskyttelse mod infektion med omikronvarianten på 54.6% blandt personer på 60 år og derover, som for nyligt er blevet revaccineret med vaccinen fra Pfizer-BioNTech. Over for delta er vaccineeffekten målt til 81,2%

Billede af kanyle og ampul

Covid-19-vaccinernes beskyttelse mod omikronvarianten aftager over tid, men stiger igen efter revaccination.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI). Her har konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth og hans kollegaer set på hvor godt vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna beskytter mod omikronvarianten i forhold til deltavarianten. Studiet bygger på analyseret data fra 3 mio. personer.

Studiet er netop blevet offentliggjort i en såkaldt preprint version, der endnu ikke er blevet fagfællebedømt.

Læs preprint-versionen af studiet.

Vigtig viden

”Omikronvarianten spreder sig i øjeblikket hastigt over hele verden - også i Danmark. Derfor er det vigtigt at estimere, hvor høj beskyttelse covid-19-vaccinerne giver mod netop denne variant ”, siger Palle Valentiner-Branth.

Forskerne på SSI har undersøgt, hvor høj beskyttelse vaccinerne giver mod SARS-CoV-2 infektion med omikron- eller deltavarianten efter henholdsvis det primære vaccinationsforløb og revaccination.

Studiet viste, at blandt dem, der for nyligt havde gennemgået et primært vaccinationsforløb, var den estimerede beskyttelse mod infektion med omikronvarianten 55.2% (95% sikkerhedsinterval: 23.5 til 73.7%) for Pfizer-BioNTech-vaccinen og 36.7% (-69.9 til 76.4%) for Modernavaccinen sammenlignet med uvaccinerede personer. Men med hurtig aftagende effekt i løbet af fem måneder.

Til sammenligning var den estimerede beskyttelse mod infektion med deltavarianten højere og bedre bevaret i samme periode.

Revaccination øger beskyttelsen

Som sagt så forskerne også på hvor høj beskyttelse, vaccinerne giver, når man bliver revaccineret.

Blandt personer på 60 år og derover, som for nyligt var blevet revaccineret med vaccinen fra Pfizer-BioNTech, sås en estimeret beskyttelse mod infektion med omikronvarianten på 54.6% (30.4 til 70.4%) sammenlignet med personer, der havde gennemgået et primært vaccinationsforløb.

”Vi ser, at beskyttelsen er lavere og falder hurtigere mod omikron- end mod deltavarianten efter et primært vaccinationsforløb. Revaccination med vaccinen fra Pfizer-BioNTech beskytter mod infektion med omikronvarianten blandt personer på 60 år og derover, som for nyligt er blevet revaccineret”, siger Palle Valentiner-Branth.

Studierne fortsætter på SSI

Det er endnu ikke muligt at estimere beskyttelsen mod covid-19-relateret hospitalsindlæggelse med omikronvarianten. Dette vil dog løbende blive overvåget på SSI.

”Vi har nu et foreløbigt billede af i hvor høj grad vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna virker mod omikronvarianten. Og vi vil fortsætte med at undersøge vaccineeffektiviteten mod denne variant. Herunder hvor langvarig beskyttelsen er”, slutter Palle Valentiner-Branth.

Læs mere

Læs preprint-versionen af studiet.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI