11 nye tilfælde af blodforgiftninger på grund af antibiotikaresistente stafylokokker (MRSA)

I 4. kvartal 2021 blev der registreret 11 nye tilfælde af blodforgiftning (bakteriæmi) med MRSA (methicillin-resistente Staphylococcus aureus), hvoraf 5 patienter døde.

Statens Serum Institut (SSI) har opgjort antallet af blodforgiftninger på grund af MRSA i 4. kvartal 2021.

Der blev konstateret 11 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, hvoraf 2 af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der blev konstateret 5 dødsfald blandt de 11 tilfælde, heraf var 2 smittet med husdyr-MRSA CC398.

I alt blev der konstateret 682 blodforgiftninger med Staphylococcus aureus og 723 smittetilfælde med MRSA i 4. kvartal 2021. Det er altså kun i sjældne tilfælde, at MRSA forårsager blodforgiftning og dødsfald.

Hvad er MRSA?
MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus) er en bakterie af typen stafylokok (gule stafylokokker), der er resistente over for de antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner.
Læs mere om MRSA og husdyr-MRSA på SSI’s hjemmeside

Sådan udarbejdes de kvartalsvise opgørelser

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages dødelighed (mortalitet) ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og de kan derfor efterfølgende blive justeret.

MRSA-tilfælde og dødsfald

Nedenstående tabel er en opgørelse over MRSA-tilfælde og -dødsfald for hele 2021. Tallene er dermed inklusiv de 723 nye smittetilfælde samt de 11 nye tilfælde af blodforgiftninger og 5 dødsfald fra 4. kvartal 2021.


Nye MRSA-tilfælde og -dødsfald, januar-december 2021 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA  2715 959
Blodforgiftning
39
6
Dødsfald (inden for 30 dage)
8 2

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-december 2021 (foreløbige tal)

MRSA type  Antal dødsfald 
t005/CC22
1
t008/CC8
1
t034/CC398
2
t127/CC1
1
t1379/CC101
1
t4450/CC5
1
t19705/ukendt
1

 

Læs mere om overvågningen af stafylokok-blodforgiftninger i SAB årsrapporterne her

Se de seneste tal for antallet af MRSA-tilfælde i ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI