Patienter med slidgigtrelaterede ryglidelser har dobbelt så højt sygefravær

Forskere på Statens Serum Institut og Rigshospitalet Glostrup har undersøgt patienter behandlet for slidgigtrelaterede lidelser i lænden. Resultatet er, at patienterne i langt højere grad langtidssygemeldes eller helt mister tilknytning til arbejdsmarkedet sammenlignet med jævnaldrende.

Smerter i lænden er en af de hyppigste årsager til forringet helbred, og mange danskere har ondt i lænden på grund af slidgigtrelaterede lidelser. De hårdest ramte patienter henvises typisk til specialiseret behandling, enten i form af rygoperation eller fokuseret træningsforløb vejledt af fysioterapeut.

Forskere på SSI og Rigshospitalet Glostrup har nu undersøgt prognoserne for arbejdsmarkedstilknytning og andre socioøkonomiske udfald blandt patienter, som er blevet behandlet for slidgigtrelaterede lidelser i lænden.

Højt sygefravær to år før behandling

Undersøgelsen blev igangsat og varetaget af læge og ph.d. Stian Solumsmoen, og var en del af et større forskningsprojekt omhandlende behandlingen af ryglidelser.

Undersøgelsen omfatter patienter med slidgigtrelaterede lidelser i lænderyggen, hvoraf 56.694 patienter fik foretaget en operation i lænderyggen og 72.915 patienter gennemgik et specialiseret træningsforløb i Danmark i perioden 2007-2016. I alt indgik 129.609 patienter i undersøgelsen. For hver patient indgik der 10 sammenlignelige individer fra baggrundsbefolkningen som kontrolpersoner.

Forskerne konkluderede, at patienter med slidgigtrelaterede ryglidelser har dobbelt så højt sygefravær som danskere på samme alder.

”Resultaterne viser, noget overraskende, at sygefraværet blandt rygpatienterne allerede ligger væsentligt højere to år inden opstart af behandlingen, når man sammenligner med baggrundsbefolkningen. Denne forskel øges yderligere trods behandling, og efter fem års opfølgning er sygefraværet dobbelt så højt. Særlig dyster prognose sås blandt den undergruppe af patienterne, som undergik flere operationer i lænderyggen,” forklarer Stian Solumsmoen og fortsætter:

”Ydermere tyder resultaterne på, at disse patienters samleveres tilknytning til arbejdsmarkedet også påvirkes negativt,” siger han.

Betydelig belastning af livskvalitet

Undersøgelsen bidrager med viden om prognosen for patienter, som undergår specialiseret behandling for slidgigtrelaterede lidelser i ryggen målt på tilknytning til arbejdsmarkedet og forbrug af sundhedsresurser. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der både før og efter behandlingen er betydelig belastning af både livskvaliteten for den enkelte patient og for samfundet.

”På den baggrund, er det i alles interesse at forbedre vidensniveauet om både behandlingen, og hvordan disse patienter kan beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet,” siger SSI-forskeren Tina Nørgaard Munch, som er neurokirurgisk speciallæge og klinisk lektor samt seniorforsker på studiet.

Forskning mulig i Danmark

Selvom mange har ondt på grund af slidgigtrelaterede smerter i lænden, har der hidtil manglet større befolkningsundersøgelser af prognosen for den mest belastede gruppe af rygpatienterne målt på arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsresurser.

Danmark er et af de få lande i verden, hvor det er muligt at lave befolkningsundersøgelser af høj kvalitet, fordi vi kan sammenholde oplysninger fra sundhedsregistrene om diagnoser og behandlinger med data om danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet samt forbrug af forskellige sociale ydelser.

Undersøgelsen er udført gennem et forskningssamarbejde mellem Statens Serum Institut og Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet Glostrup, hvor forskergruppen bag undersøgelsen har koblet oplysninger sammen fra CPR-registeret, Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret og Danmarks Statistik.

Resultaterne er offentliggjort i Lancets online tidsskrift eClinicalMedicine.

Kontakt
Tina Nørgaard Munch, speciallæge i neurokirurgi, forsker, Afdeling for Epidemiologisk Forskning / Infektions- og cancerepidemiologi
5355 7587tnm@ssi.dk

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI