Ekspertgruppe forventer stigninger i både smitte og nye indlæggelser

Ekspertgruppen for matematisk modellering har fremskrevet udviklingen i covid-19-smitte og nyindlæggelser frem til midten af november. I et nyt notat forventer gruppen markante stigninger i både de daglige smittetal og nyindlæggelser. Hvor store, de konkret bliver, er til gengæld mere usikkert.

Billede af coronavirus 02

Den 20. september 2021 meldte ekspertgruppen for matematisk modellering ud, at den med kortere intervaller vil komme med notater, der følger covid-19-epidemiens udvikling. Det første notat i rækken kommer i dag. Her er der brugt to forskellige modeller til at estimere den forventede udvikling i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de kommende uger.

Læs det nye notat her.

”Modellerne viser, hvordan det vil gå i et scenarie, hvor aktiviteten i samfundet og vaccinationstilslutningen begge svarer til det niveau, vi har nu. Ud fra det regner vi stadig med at se en stigning i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de næste seks uger. Men det er også stadig usikkert, hvor stor, at stigningen vil blive”, siger læge, Camilla Holten Møller, som leder ekspertgruppen for matematisk modellering.

Det viser det nye notat

IføIge det nye notat estimeres det, at vi i midten af november vil se mellem 600-3.200 daglige smittede og mellem 25-110 daglige nyindlæggelser.
Selv om befolkningens adfærd kan ændre sig, og det er uvist, hvilken betydning efterårsferien har for smittespredningen, vurderer modelgruppen, at der er større sandsynlighed for, at både smittetal og nyindlæggelser kan ende i den nederste del af spændet.

Man regner med, at de fleste smittede vil findes i de yngre og uvaccinerede aldersgrupper. Men også blandt vaccinerede 12-59-årige forventes et betydeligt antal gennembrudsinfektioner. Det vil sige folk, der får påvist covid-19-smitte, selv om de er fuldt vaccinerede og vaccinernes fulde effekt burde være trådt i kraft.

Hvis man ser på antallet af nyindlagte i aldersgrupperne 0-59 år, så består de primært af personer, der ikke er blevet vaccineret. Ser man til gengæld på personer fra 60 år og op, så er størstedelen af de nyindlagte personer, der ér blevet vaccineret.

3. stik kan begrænse stigning

Effekten af den 3. vaccination er dog ikke med i modellerne. Det forventes derfor, at antallet af indlæggelser blandt de ældste vil blive reduceret som følge af revaccination.

Ekspertgruppen forventer, at de fremover vil kunne præsentere opdaterede estimater for udviklingen i de daglige smittetal og nyindlæggelser hver anden til tredje uge.

Læs mere

Læs det nye notat her.

Modelrapport 01

Figur 1. Daglige smittetal i to forskellige modeller for uvaccinerede (venstre kolonne), vaccinerede (midterste kolonne) og det totale antal smittede (højre kolonne). Udviklingen i popIBM er illustreret i den orange kurve, mens udviklingen i pop9 er illustreret i den grønne kurve. Den sorte kurve viser for hver uge de observerede gennemsnitlige smittetal per dag frem til d. 3. oktober 2021. De lilla punkter er den observerede smitte frem til d. 11. oktober på dagsbasis. Dage med <5 er ekskluderet. Vaccineeffektiviteten mod infektion spænder mellem 60-80%, mens reduktionen i transmissionsrisiko spænder mellem 50-80% for vaccinerede. 

 

Pressehenvendelser&nbsp;
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI