SSI i top med at tjene penge på opfindelser

SSI er den offentlige forskningsinstitution, der set over en ti-årig periode har haft flest indtægter på teknologioverførselsaktiviteter, viser rapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Forskning fra Statens Serum Institut fører jævnligt til patenter og licenser og i sidste ende til nye sundhedsprodukter på hylderne til gavn for folkesundheden.

Tests og vacciner mod tuberkulose er et af de områder, hvor forskning fra SSI ofte står bag viden og teknologi. Det er også netop licenser på produkter til bekæmpelse af denne sygdom, der er baggrunden for, at søjlen for SSI sprænger rammerne i et diagram over offentlige forskningsinstitutioners indtægter fra teknologioverførsel i rapporten Viden til Vækst fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

I 2015 havde SSI samlet set en indtægt på 129,1 millioner kroner på sine licenser.

Figur fra rapporten Viden til Vækst, der viser indtægter ved teknologioverførsel og udgifter til rettighedsbeskyttelse pr institution

(Figur fra rapporten "Viden til Vækst - offentligt-privat samspil om forskning 2015")

Forskning og udvikling i vacciner og diagnostik fortsætter

Selv om produktionsfaciliteterne til såvel vacciner og diagnostiske produkter er blevet frasolgt for nylig, fortsætter Statens Serum Institut med forskning og udvikling af såvel vacciner og diagnostiske produkter.

Således er der i øjeblikket klinisk afprøvning af vacciner mod både tuberkulose og klamydia, ligesom helt friske resultater af en afprøvning af en ny, forbedret hudtest mod tuberkulose netop er publiceret i Lancet Infectious Diseases.

”C-Tb, som den nye hudtest hedder, har vi meget store forhåbninger til. Formentlig vil den være et af de produkter, vi snart vil kunne sende videre i forløbet mod egentlig produktion. Og i den forbindelse forventer vi også, at det vil kunne føre til indtægter, vi kan bruge som fundament for ny forskning. Men C-Tb er ikke det eneste produkt, vi har i pipelinen. SSI er en af landets helt store forskningsinstitutioner indenfor sundhedsområdet, som årligt producerer mange nye forskningsresultater, der bidrager til en bedre forebyggelse og behandling af sygdomme. At vi herudover er i stand til så markant også at omsætte nogle af vore resultater til nye produkter og dermed øget vækst, kan jeg kun på instituttets vegne være stolt af”
Administrerende direktør Mads Melbye 

Læs rapporten: Viden til Vækst - Offentligt-privat samspil om forskning 2015

Læs om C-Tb: Nyt våben i den globale kamp mod tuberkulose