Betydelig risiko for epilepsidiagnose efter hjerneoperation

Forskere på Statens Serum Institut og Rigshospitalet har undersøgt risikoen for epilepsi blandt patienter, som har undergået større hjernekirurgi, og SSI og Rigshospitalet har fundet betydelig risiko for epilepsidiagnoser på både kort og lang sigt.

Figur om epilepsi 01

Mange patienter får hvert år en hjerneoperation, hvor kraniet åbnes for at fjerne for eksempel hjernesvulster, infektiøse bylder eller større hjerneblødninger. Risikoen for epilepsi efter visse typer af større hjerneoperationer medfører midlertidigt kørselsforbud i England. Og i Australien frarådes folk at føre bil i nogle måneder efter operationen.

Ny undersøgelse gennemført i Danmark

Hidtil har der har dog manglet større befolkningsundersøgelser af risikoen for at udvikle epilepsi efter hjerneoperation. Det gælder ikke mindst efter, at patienterne er udskrevet fra hospitalet.

Denne type undersøgelse er mulig at udføre i Danmark takket være de omfattende landsdækkende danske registre. Gennem et forskningssamarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet har forskerne koblet oplysninger sammen fra CPR-registeret, Landspatientregisteret, Cancerregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

Risikoen for epilepsi stiger med tiden

Undersøgelsen, som blandt andet er varetaget af ph.d.-studerende og læge Laura Giraldi og statistiker Jørgen Vinsløv Hansen – begge ansat på SSI - omfatter i alt 8.948 patienter. De fik alle foretaget en større hjerne- eller kranieoperation i Danmark i perioden 2005 til 2015. Resultaterne viser, at risikoen for at ende med en epilepsidiagnose var 10% efter seks måneder, 14% efter et år og 20% fem år efter operationen.

Samtidig tyder resultaterne dog på, at risikoen for en epilepsidiagnose i højere grad hænger sammen med den underliggende sygdom i hjernen, end med selve operationen. Endvidere viser resultaterne en del variation mellem de enkelte underliggende hjernesygdomme.

Giver konkret viden

”Undersøgelsen bidrager med konkret viden om risikoen for epilepsi, som opstår efter hjernekirurgiske operationer blandt et meget stort antal patienter, som er fulgt over lang tid. Epilepsi er en sygdom, som kan have stor negativ indflydelse på de pågældende patienters livskvalitet. For eksempel skal den ikke ubetydelige risiko for epilepsi tages i betragtning, når man skal vurdere, om kirurgi er det rigtige behandlingsvalg, for patienter med godartede, langsomt voksende svulster i hjernen”, siger Tina Nørgaard Munch fra SSI. Hun er neurokirurgisk speciallæge og klinisk lektor, og hun står bag undersøgelsen.

Læs mere

Resultaterne er netop offentliggjort i det anerkendte lægevidenskabelige tidsskrift Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.