Større andel covid-19-relaterede indlæggelser blandt uvaccinerede personer

Antallet af covid-19 relaterede indlæggelser var i uge 51 på 59,1 pr. 100.000 uvaccinerede personer fra 12 år og derover. For personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb og personer med fuld effekt af revaccination var antallet henholdsvis 10,8 og 12,7. Altså langt mindre.

Coronavirus 03

Der er forholdsvis flere uvaccinerede blandt de covid-19-relaterede indlæggelser.

Det fremgår af den seneste rapport for gennembrudsinfektioner og vaccineeffektivitet fra Statens Serum Institut (SSI).

Rapporten viser en klart højere incidens af covid-19-relaterede indlæggelser blandt uvaccinerede personer. Ugentlige opgørelser for uge 51 for personer fra 12 år og derover viser således 59,1 covid-19-relaterede indlæggelser per 100.000 uvaccinerede personer. Samtidig er antallet kun 10,8 per 100.000 personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb og 12,7 per 100.00 personer med fuld effekt af revaccination. Altså langt mindre.

”Det er tydeligt, at det er de uvaccinerede, der bliver så syge af corona-smitten, at de skal indlægges. Der er ikke så mange uvaccinerede voksne i alt i Danmark, men de fylder forholdsmæssigt meget i tallene for indlæggelser”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Den lidt højere incidens blandt personer med fuld effekt af revaccination i forhold til personer med fuld effekt af primært forløb kan muligvis forklares ved, at personer med øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb blevet vaccineret først og dermed også var de første til at blive revaccineret.

De 5-11-årige indgår endnu ikke

Der er kun meget få børn mellem 5 og 11 år, der på nuværende tidspunkt har opnået fuld effekt af det primære vaccinationsforløb. Derfor indgår de endnu ikke i opgørelserne.

Stigning i antal covid-19-relaterede indlæggelser

Antallet af covid-19-relaterede indlæggelser har generelt været langsomt stigende fra uge 41, og antallet af indlæggelser blandt vaccinerede med fuld effekt af primært vaccinationsforløb ligger nu på det højeste niveau siden begyndelsen af vaccinationsudrulningen.

Høj vaccineeffektivitet mod covid-19-relaterede indlæggelser

Vaccineeffektiviteten (VE) mod covid-19-relaterede indlæggelser efter delta-varianten er fortsat høj for personer med fuld effekt af primært vaccinationsforløb.

Den seneste opgørelse i rapporten for gennembrudsinfektioner og vaccineeffektivitet viser for Comirnaty-vaccinen (Pfizer-BioNTech) en beskyttelse mod covid-19-relaterede indlæggelser på henholdsvis 92,9% (95% SI: 65,2; 98,5), 90,9% (95% SI: 89,1; 92,4) og 64,5% (95% SI: 56,0; 71,4) for aldersgrupperne 12-15 år, 16-64 år og ≥65 år sammenlignet med uvaccinerede i samme aldersgrupper.

Vaccineeffektiviteten er endnu højere for Spikevax-vaccinen (Moderna).

Covid-19-relaterede dødsfald

De ugentlige opgørelser viser overordnet en meget lav incidens for covid-19-relaterede dødsfald. De højeste incidenser ses blandt personer ≥80 år og særligt blandt uvaccinerede.

I uge 51 for aldersgruppen ≥80 år er incidenserne for covid-19-relatede dødsfald 88,5 pr. 100.000 for uvaccinerede personer og 42,7 og 5,8 per 100.000 for personer med henholdsvis fuld effekt af primært forløb og med fuld effekt af revaccination.

Den seneste rapport for gennembrudsinfektioner og vaccineeffektivitet viser, at antallet af covid-19-relaterede dødsfald blandt vaccinerede med fuld effekt af primært vaccinationsforløb er steget i perioden fra uge 42 frem til uge 47, og der er siden uge 47 set et let fald til et stabilt og lidt højere niveau end tidligere på året.

Det lille fald i antal covid-19-relaterede dødsfald i denne gruppe på trods af det høje smittetryk kan skyldes, at de personer med højest risiko er blevet revaccineret.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI