Markant fald i covid-19-smitte og positivprocent

Trods en stigning i testaktiviteten for covid-19 ses der lige nu et markant fald i smitte og positivprocent. Det viser ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Efter en stigning i smitte i uge 32, ses nu et fald i antallet af nye tilfælde med covid-19 på 27 % mellem uge 32 og uge 33 svarende til, at incidensen i uge 33 er faldet til 150 tilfælde per 100.000 indbyggere. Positivprocenten er faldet til 19 % i uge 33 fra 27 % i uge 32, mens antallet af PCR-tests er steget med 4 % mellem uge 32 og uge 33.

”Det er et ret markant fald, vi har set i smitten den sidste uge på trods af, at aktiviteten i samfundet er steget efter sommerferien. Det kan være, at det meget varme vejr, vi har haft de seneste uger, spiller en rolle,” udtaler faglig direktør Tyra Grove Krause.

Smitteforekomsten falder i alle aldersgrupper fra uge 32 til uge 33

Incidensen er højest blandt de 60-69-årige (199 tilfælde per 100.000 indbyggere), mens den næsthøjeste incidens ses blandt de 50-59-årige (184 tilfælde per 100.000 indbyggere). Testraten er let stigende eller stabil for alle aldersgrupper bortset fra de 20-24-årige, hvor der ses faldende testrate fra uge 32 til uge 33.

Der ses faldende positivprocenter i alle aldersgrupper. Den højeste positivprocent på 21 % ses blandt de 6-15-årige og de 60-69-årige, og den næsthøjeste positivprocent på 20 % ses blandt de 16-19-årige.

Også fald i indlæggelser og dødsfald

Antallet af nye indlæggelser relateret til covid-19 er faldet til 487 nye indlæggelser i uge 33 fra 548 nye indlæggelser i uge 32. Personer i alderen 70-89 år udgør fortsat den største gruppe blandt de nyindlagte. Antallet af indlagte på intensivafdelinger er faldet fra 18 i uge 32 til 13 i uge 33.

Andelen af indlæggelser blandt personer indlagt pga. en covid-19-diagnose (i modsætning til med SARS-CoV-2) er på 58 % i uge 30, hvilket er på niveau med uge 31.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er foreløbigt 44 i uge 33, hvilket er et fald fra 66 i uge 32. Dødeligheden i Danmark er på normalt niveau. I aldersgruppen 75- 84 år har dødeligheden i denne sommer ligget lidt over det normale niveau.

Subvarianten BA.5.2 stiger

BA.5 er fortsat den dominerende variant med en andel, der er stabiliseret hen over de seneste uger, og varianten udgør ca. 93 % af de sekventerede prøver i uge 33. Subvarianten BA.5.2 udgør dog en stigende andel af de sekventerede prøver i uge 33 på nu ca. 23 %. Andelen af tilfælde med BA.4 er stabil hen over de seneste uger og udgør ca. 6 % af de sekventerede prøver i uge 33.

Der er fortsat en lav forekomst af undervarianterne BA.2.74 - BA.2.80. Dog skal der tages forbehold for, at der endnu ikke er sekventeret et særligt stort antal prøver i uge 33.

Plejepersonalet opfordres nu til at blive testet hver 14. dag

Der ses et fald i antallet af tilfælde blandt personale i social- og sundhedssektoren. Testraten er steget markant i uge 33 blandt personalet i socialsektoren, hvilket vurderes at afspejle genoptagelse af anbefalinger om PCR-test hver 14. dag af plejepersonale gældende fra mandag i uge 33, imens den er stabil blandt personalet i sundhedssektoren. Positivprocenten er faldende blandt personalet i både social- og sundhedssektoren.

Læs hele tendensrapporten

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI