Covid-19-infektioner efter vaccination

Frem til den 20. september 2021 er 12.195 blevet smittet med covid-19 i Danmark, efter at de er fuldt vaccinerede. Af dem har 518 været indlagt og 86 er døde.

Gennembrudsinfektioner figur 02

Søndag den 27. december 2020 (uge 52) blev den første dansker vaccineret mod covid-19. Siden da har udrulningen af vacciner været i gang over hele landet.

På Statens Serum Institut (SSI) følger man løbende med i vaccinationsindsatsen og dens betydning for samfundssmitten. SSI har netop sendt en ny rapport ud over de såkaldte gennembrudsinfektioner. Det vil sige, når folk bliver smittet med covid-19, selv om de er fuldt vaccineret og vaccinens fulde effekt skulle virke.

Læs hele SSI’s rapport over gennembrudsinfektioner her.

Rapportens hovedpunkter

Den nye rapport dækker tiden fra den første covid-19-vaccination blev givet frem til den 20. september.

”Overordnet er der fundet et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner. Det er som ventet, når det samlede antal fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger”, siger SSI’s administrerende direktør Henrik Ullum.

12.195 gennembrudsinfektioner

Frem til den 20. september 2021 er der påvist 13.672 covid-19-tilfælde efter, at personen er blevet vaccineret anden gang.

”Blandt dem er 12.195 tilfælde påvist efter det tidspunkt, hvor vaccinen skulle have fuld effekt. De betegnes derfor som gennembrudsinfektioner. Det svarer til 0,3% af alle vaccinerede med forventet fuld effekt”, siger Henrik Ullum

518 af de 12.195 personer er blevet indlagt inden for 14 dage efter, at de har fået påvist covid-19. Endelig er 86 af dem døde inden for 30 dage efter deres positive covid-19 test.

Kvinder udgør en lille overvægt på 53% blandt dem med gennembrudsinfektion.

Læs mere

Læs hele SSI’s rapport over gennembrudsinfektioner her.

Læs mere om godkendte vacciner mod covid-19, vaccineteknologier og vaccineeffektivitet.

Se daglige opgørelse over vaccinetilslutningen på SSI’s vaccinedashboard.

Definitioner i rapporten

Infektion efter vaccination. En infektion er i det følgende defineret som en positiv PCR-test for covid-19. Man kan her ikke skelne mellem en symptomatisk og en asymptomatisk infektion. Dette er anderledes fra de studier, der ligger til grund for vaccinernes godkendelse, hvor man målte deres beskyttende effekt på symptomatisk smitte, indlæggelser og død.

Forventet fuld effekt. En vaccines effekt indtræder først, når den har aktiveret kroppens immunforsvar i tilstrækkelig grad til at bekæmpe infektionen. Hvornår, den fulde effekt af vaccinen kan forventes, er baseret på de vaccinationsstudier, der ligger til grund for myndighedernes godkendelse. Nedenstående angivelse er hentet fra vaccinernes produktresumé.

Forventet fuld effekt af godkendte vacciner mod covid-19
Comirnaty® (Pfizer-BioNTech) 7 dage efter anden vaccination
Vaxzevria® (AstraZeneca) 15 dage efter anden vaccination
Spikevax® (Moderna) 14 dage efter anden vaccination
COVID-19 Vaccine Janssen 14 dage efter vaccination

Gennembrudsinfektion. En gennembrudsinfektion defineres i det følgende som en infektion, der opstår efter den forventede fulde effekt af den pågældende vaccine bør være indtrådt. Der rapporteres i det følgende også om infektioner blandt vaccinerede, der endnu ikke har forventet fuld effekt, og som derfor ikke klassificeres som gennembrudsinfektioner. Personer med svækket immunforsvar tilbydes nu en tredje vaccination. I denne opgørelse vil de dog fortsat indgå i gruppen af gennembrudsinfektioner, hvis de får infektion efter den forventede fulde effekt af anden vaccination.

Covid-19-relateret indlæggelse. En covid-19-relateret indlæggelse er defineret som en indlæggelse, hvor patienten blev indlagt inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive SARS-CoV-2-PCR-prøve. Personer, der testes positiv for SARS-CoV-2 under en indlæggelse, bliver også registret som en covid-19-relateret indlæggelse. Data om indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregisteret. For yderligere forklaring henvises til siden ”Datakilder og definitioner” på SSI’s hjemmeside.

Dødsfald relateret til covid-19. Defineres som et covid-19-bekræftet tilfælde, der er afgået ved døden indenfor 30 dage efter påvist covid-19-infektion. Covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Oplysninger om dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.