Influenzasæsonen 2019/20 var en usædvanlig sæson

Ikke blot var sæsonen usædvanlig mild. Den stoppede også brat på grund af de mange tiltag mod COVID-19. Og samtidig ”forstyrrede” COVID-19 de sædvanlige influenzaovervågningssystemer.

Billede af kurve for influenzasæson 2019-20

En usædvanlig sæson.

Sådan karakteriserer Statens Serum Institut (SSI) influenzasæsonen 2019/20 i det nyeste nummer af EPI-NYT.

Det usædvanlig skyldes dels, at influenzasæsonen var ganske mild sammenlignet med de alvorlige influenzasæsoner, som Danmark og resten af Europa har oplevet de seneste tre sæsonener (2016/17, 2017/18 og 2018/19).

Tiltagene imod COVID-19 knækkede influenzakurven

Helt usædvanlig blev den imidlertid, da Danmark sidst i februar blev ramt af den verdensomspændende coronavirus-pandemi. I starten førte det til en kortvarig, markant stigning i antallet af patienter med influenzalignende symptomer (ILS). Men da store dele af det danske samfund lukkede ned fra den 12. marts, skete der også et drastisk fald i det allerede lave antal influenzatilfælde.

”I starten af marts steg andelen af patienter med ILS, som vi observerede i sentinel-systemet, fra 1% til 6% på få uger. Det skyldtes blandt andet, at sentinel-systemet blev udvidet til at bruge til en lidt bredere influenza/COVID-19 sygdomsdefinition for at følge, hvordan COVID-19 spredte sig i den danske befolkning. Og at der samtidig blev indført telefonkonsultationer og prøvetagning hjemme af patienterne selv”, siger afdelingslæge Lasse S. Vestergaard fra SSI. Han fortsætter:

”I de følgende uger faldt andelen af patienter med ILS dog igen til stort set ingenting i takt med nedlukningen af Danmark, social distancering, brug af håndsprit og andre tiltag for at undgå COVID-19 smittespredning. Influenzavirus stoppede simpelt hen med at cirkulere på få uger. Og herefter var hovedparten af de undersøgte influenzaprøver negative”.

Hvilken influenza ramte Danmark?

Influenzasæsonen 2019/20 var overvejende domineret af influenza A. I starten af sæsonen sås cirka lige mange tilfælde af subtyperne (H1N1)pdm09 og (H3N2), men sidst på sæsonen udgjorde influenza A (H3N2) den største andel af de påviste tilfælde.

Der var kun få tilfælde af influenza B. De fleste af disse var af undertypen Victoria.

Hvor mange blev ramt af influenza?

I alt blev 68.530 patienter undersøgt for influenza fra uge 40 sidste år til og med uge 20 i år. Blandt dem var 7.575 positive (6.775 for influenza A og 800 for influenza B).

”Det svarer til en positivrate på 11%, hvilket er lavere end de to sidste år. I 2017/18 nåede vi op på 29% positive blandt de undersøgte, og i 2018/19 var positivraten 20%”, siger Lasse S. Vestergaard.

Færre indlagte

Den lave influenzaforekomst kan også ses på antallet af patienter, der blev indlagt på hospital med influenza. Det var det laveste i fem år.

I 2019/20-sæsonen blev i alt 2.290 patienter indlagt. Deres medianalder var 62 år og, de fleste af dem (69%) var ikke blevet vaccineret for influenza forud for influenzasæsonen.

Totalt set blev 762.500 borgere i risikogrupperne influenzavaccineret. Det betød blandt andet, at vaccinationsdækningen blandt ældre på 65 år og derover endte på 52%. Det var det samme som året før.

Og færre døde

Endelig var der også langt færre der døde af influenza i influenzasæsonen 2019/20.

”Den samlede, estimerede overdødelighed i hele sæsonen var kun på 119 personer – de fleste af dem 65 år eller ældre. Det er markant lavere end, hvad vi har set i de seneste tre sæsoner, som alle var alvorlige. Ikke blot i Danmark, men i hele Europa”, siger Lasse S. Vestergaard.

Således oplevede man en overdødelighed på 751 personer i influenzasæsonen 2016/17, 2.822 personer i 2017/18 og 790 personer i 2018/19.

 

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil