Opgørelse over blodforgiftning med MRSA i 4. kvartal 2020

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Statens Serum Institut (SSI) har opgjort antallet af blodforgiftninger på grund af MRSA i fjerde kvartal 2020.

I fjerde kvartal af 2020 blev der konstateret 13 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. To af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var et dødsfald blandt tilfældene, patienten var ikke smittet med husdyr-MRSA CC398.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA-tilfælde samt af frivillig indberetninger af Staphylococcus aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger bliver holdt sammen med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret samt typebestemmelserne, der er blevet foretaget på SSI.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende, og der kan derfor forekomme justeringer.  

MRSA tilfælde og dødsfald 1. - 4. kvartal 2020

Nye MRSA-tilfælde og -dødsfald, januar-december 2020 (foreløbige tal)

MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 2881 931
Blodforgiftning 38 10
Dødsfald (inden 30 dage) 4 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-december 2020 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t026/CC45
t127/CC1 2
t267/CC97 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil