Fald i covid-19-smitte og testaktivitet

Antallet af nye tilfælde med covid-19 er faldet 14% mellem uge 28 og uge 29, men der er også et fald i testaktiviteten. Det viser ugens tendensrapport over covid-19 og andre luftvejsinfektioner fra Statens Serum Institut (SSI).

Det samlede fald i smitten på nationalt niveau afspejler et generelt mønster af faldende smitte på tværs af geografi og aldersgrupper, og i uge 29 er det fortsat blandt de 50-69-årige, at både smitteforekomst og positivprocent er højest.

Positivprocenten er faldet til 24% i uge 29 fra 25% i uge 28, mens antallet af PCR-tests er faldet med 10% mellem uge 28 og uge 29.

Stabilisering af antal indlæggelser og smitte sporet i spildevand

Antallet af nye indlæggelser er stabilt i uge 29, og det er fortsat de 70-89-årige, der udgør den største andel blandt de nye indlæggelser. Størstedelen, 59%, vurderes at være indlagt med en covid-19-diagnose i uge 27 (den seneste uge, som opgørelsen kan laves for).

I uge 29 ses en stabilisering af SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandet på nationalt niveau.

Opdelt på regioner ses der et fortsat fald i Region Hovedstaden, og derudover også et fald i både Region Syddanmark og Region Nordjylland. Der ses en fortsat mindre stigning i SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandet i Region Midtjylland og i Region Sjælland.

BA.5 fundet hos 90,9% af de testede danskere

BA.5 er fortsat den dominerende variant og udgør cirka 91% af de sekventerede prøver i uge 29. Andelen af tilfælde med BA.4 er stabilt på cirka 7% i uge 29.

Der er fortsat en stabil, lav forekomst af undervarianterne BA.2.74 - BA.2.80. Dog skal der tages forbehold for, at der endnu ikke er sekventeret et særligt stort antal prøver i uge 29.

Faldende smitte blandt plejehjemsbeboere

Blandt plejehjemsbeboere ses en stigende testrate fra 10,2% i uge 28 til 11,0 % i uge 29, hvor positivprocenten samtidigt er faldet fra 6,4% i uge 28 til 5,1% i uge 29.

Antal tilfælde blandt plejehjemsbeboerne er faldet fra 264 tilfælde i uge 28 til 228 i uge 29. Faldet i antal tilfælde ses i alle regioner bortset fra Region Midtjylland.

Antallet af hospitalsindlagte plejehjemsbeboere er stagneret med 39 tilfælde i uge 28 og 38 tilfælde i uge 29.

I Region Hovestaden ses et fald i antal nyindlagte plejehjemsbeboere, mens tallet er uændret i Region Nordjylland og stigende i de øvrige regioner. Antallet af dødsfald blandt beboere med covid-19 var 5 i uge 28, og er på foreløbigt 9 i uge 29.

Læs den nye tendensrapport her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI