Subvarianten BA.2 er mere smitsom end BA.1, men vaccinerede har mindre risiko for at blive smittet og smitte videre

Forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Statistik, DTU og Statens Serum Institut har undersøgt, hvor meget omikronvarianten BA.2 smitter i forhold til den oprindelige omikronvariant BA.1 i danske husstande, når der tages højde for en række faktorer herunder vaccination.

Read this article in English here.

Resultaterne peger på, at den hurtige spredning af BA.2 kan tilskrives en øget smitsomhed ved varianten. Studiet er baseret på data fra danske husstande, hvor mindst én person har været smittet med en af de to subvarianter, og er netop blevet offentliggjort som arbejdspapir.

Du kan læse studiet her (medrxiv.org)

BA.2 er mere smitsom end BA.1

Studiet viser, at hvis en person i din husstand er smittet med BA.2 er der generelt set 39% risiko for, at et øvrigt husstandsmedlem bliver smittet inden for den første uge. Hvis personen derimod er smittet med BA.1 er risikoen 29%. Studiet bygger på 8.541 husstande med 17.945 øvrige beboere i perioden 20. december til 18. januar.

Studiet fandt, at risikoen for at blive smittet er højest for uvaccinerede ift. vaccinerede, og at revaccination beskytter endnu bedre mod at blive smittet for begge varianter end 2 stik gør. Dog har vaccinerede en højere risiko for at blive smittet med BA.2 ift. BA.1.

Vaccinerede smitter mindre videre

I studiet er det også undersøgt hvor meget smittede individer videresmitter til andre i husstanden.

Risikoen for at smitte videre reduceres, hvis man er vaccineret og revaccineret. Dette gælder for begge omikronvarianter, men hvor uvaccinerede videresmitter væsentligt mere med BA.2.

”Analyserne viser at både uvaccinerede og vaccinerede generelt set er mere modtagelige over for BA.2 end BA.1, og at uvaccinerede oftere smitter videre med BA.2 ift. BA.1. Det peger på at BA.2 har en iboende højere smitsomhed sammenlignet med BA.1. Men studiet viser også, at vaccinerede og særligt boostervaccinerede i langt mindre grad bliver smittede og at vaccinerede også i mindre grad smitter videre, og det gælder både for BA.1 og BA.2 varianten”
Camilla Holten Møller, læge ved Statens Serum Institut

Om studiet

Studiet er foretaget af forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet og Statens Serum Institut, og er baseret på data fra danske husstande, hvor mindst én person har været smittet med omikronvarianten. Studiet er netop blevet offentliggjort som arbejdspapir. Bemærk, at studiet fortsat er under fagfællesbedømmelse, men er blevet offentliggjort som et preprint.

Du kan læse studiet her (medrxiv.org)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI