Tilslutningen til influenzavaccination i Danmark er geografisk skæv

Det er især ældre borgere som bor i og tæt på de større byer, der vaccineres mod influenza. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Ældre 01

Den nye influenzasæson er netop begyndt. Ældre personer på 65 år og derover er generelt i højere risiko for at udvikle alvorlig sygdom, hvis de smittes med influenza. Vaccination mod influenza forud for influenzasæsonens start nedsætter denne risiko. Derfor tilbydes i Danmark gratis influenzavaccination til alle ældre personer, samt til andre risikogrupper.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at mindst 75 % af alle over 65 år bliver vaccineret mod influenza forud for den årlige sæson. Danmark halter dog stadig noget efter dette mål. Ser man på influenzasæsonen 2017/2018 var det samlet set kun 50 % af de ældre på 65 år eller derover, der blev vaccineret. Dette er dog en anelse højere end i 2016/2017, hvor 47 % af de ældre borgere blev vaccineret.

En analyse af tilslutningen til influenzavaccination i landets kommuner, som Statens Serum Institut (SSI) har udført, viser dog, at der er en betydelig geografisk skævhed. Forskellene i tilslutning til influenzavaccination i landets kommuner kan ses på Danmarkskortet, figur 1.

Andel af personer på 65 år og ældre, som blev vaccineret imod influenza i sæsonen 2017/2018 fordelt på kommuner

Stor forskel i vaccinationstilslutning imellem landets kommuner

SSI’s tal viser, at vaccinationstilslutningen var særlig høj i flere af de nordsjællandske kommuner. Her havde Allerød, Gentofte, Hørsholm og Rudersdal i 2017/2018-sæsonen en tilslutning på 58 %. Andre kommuner i hovedstadsområdet lå også højt i vaccinationstilslutning. Det gjaldt blandt andet Hvidovre og Roskilde med en tilslutning på 57 %, Furesø og Lyngby-Tårbæk med en tilslutning på 56 %, samt kommunerne Fredensborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, København og Vallensbæk, som alle havde en vaccinationstilslutning på 55 %. Andre kommuner i hovedstadsområdet lå lidt lavere i tilslutning, men hovedparten lå over eller på niveau med gennemsnittet for hele landet på 50 %.

I flere kommuner udenfor hovedstadsområdet sås også en høj vaccinationstilslutning. Således havde Århus en tilslutning på 55 % og Odense en tilslutning på 54 %. Samsø kommune havde også en høj tilslutning på 56 %. Flere andre kommuner rundt omkring i landet havde ligeledes en relativ høj vaccinationstilslutning, som for eksempel kommunerne Randers (53 %), Næstved (52 %) og Svendborg (52 %).

Lavere tilslutning til influenzavaccination udenfor de større byområder

Der var ifølge SSI’s tal derimod en lavere tilslutning til influenzavaccination i mange kommuner udenfor de større byområder, i flere kommuner endda betydeligt under landsgennemsnittet. Særlig lav tilslutning sås i kommunerne Jammerbugt (40 %), Læsø (41 %), Morsø (43 %), Thisted (43 %) og Hjørring (44 %) i landsdelen Nordjylland, kommunerne Ikast-Brande (42 %), Ringkøbing-Skjern (42 %), Skive (44 %) og Holstebro (44 %) i landsdelen Vestjylland, kommunerne Billund (41 %), Varde (44 %), Hedensted (45 %), Tønder (45 %) og Vejen (45 %) i landsdelen Sydjylland, Ærø kommune (41 %) i landsdelen Fyn, og kommunerne Sorø (41 %), Stevns (41 %), Lolland (43 %), Guldborgsund (45 %) og Vordingborg (45 %) i landsdelen Vest- og Sydsjælland.

”De nye tal stemmer overens med det billede, som vi så i 2016/2017-sæsonen. Mange kommuner har haft en vis fremgang i vaccinationstilslutning, men der er en stor geografisk skævhed kommunerne imellem. Der er generelt flere ældre borgere i og omkring de større byer, som bliver vaccineret, end i resten af landet”, siger Lasse Vestergaard, afdelingslæge ved SSI.

”Denne geografiske skævhed kan skyldes mange forskellige faktorer. Der kan for eksempel være forskel på, hvor alvorligt man opfatter influenza. Derudover kan der være kommunale forskelle i adgangen til vaccinationstilbud, forskelle i andelen af erhvervsaktive borgere, samt underliggende sociale forskelle”, siger Lasse Vestergaard.

En komplet oversigt over den procentvise tilslutning til influenzavaccination blandt ældre i landets 98 kommuner i 2017/2018 ses her.

På SSI’s hjemmeside kan man på egen hånd ved hjælp af det interaktive modul Tal og Grafer analysere tilslutningen til influenzavaccination og andre vacciner i alle landets kommuner, samt tilslutningen i forskellige aldersgrupper, i forskellige risikogrupper, fordelt på køn m.m.

Influenza vaccinetilslutning 01

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil