Hver tredje voksne dansker har sandsynligvis været smittet siden november. Det viser en ny undersøgelse af donorblod 

Et stort antal danskere tester positive i øjeblikket. Men der vil også være mange, der er smittede, uden at de bliver testet. Vi ved derfor ikke hvor mange, der samlet set bliver smittet for tiden. En ny undersøgelse af blod fra de danske bloddonorer kaster nu lys over dette.

Fire poser med blod og covid-19-symboler omkring poserne

Omikron-varianten kom til Danmark i slutningen af november 2021 og har siden da ført til rekordhøje smittetal.

Selvom mange danskere bliver testet i øjeblikket, vil der også være nogen, der er smittede, uden at de bliver testet – for eksempel fordi de ikke har symptomer.

”Vi kender derfor ikke tallet for det totale antal danskere, der har haft en covid-19-infektion i den indeværende smittebølge. Vi kender med andre ord ikke det såkaldte ”mørketal”. Det vil sige antallet af reelle covid-19-infektioner i befolkningen ud over dem, der er kendt via antigen- og PCR-testning.”

”Vi har brug for at kende det samlede antal smittede og dermed immune for bedre at kunne forudsige, hvordan epidemien vil udvikle sig det næste stykke tid”, siger Henrik Ullum, direktør på SSI.

Tester blod fra bloddonorer

I et samarbejde mellem Danske Regioner og Statens Serum Institut (SSI) prøver man nu at undersøge dette ved at teste blod fra bloddonorer for antistoffer mod infektion med coronavirus.

De første resultater fra denne undersøgelse er nu klar. I alt har 4.722 bloddonorer, som har givet blod i perioden fra den 18. til den 23. januar, hjulpet med at bestemme forekomsten af overstået covid-19.

Blodprøverne er blevet testet for antistoffer, som kroppen danner, når man bliver smittet. Testen retter sig kun mod de antistoffer, der dannes, når man smittes med virus, og ikke dem, der dannes efter vaccination.

”Overordnet har vi fundet, at 15% af donorerne har dannet antistoffer siden den 1. november 2021. Men der er stor forskel mellem regionerne. Der var 22% af donorerne i Region Hovedstaden, der havde antistoffer, men kun 10-13% i de øvrige regioner”, siger Christian Erikstrup, professor og overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital.

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer (pdf)

Har fremskrevet resultaterne

Resultaterne viser forekomsten af overstået smitte tilbage i den første uge af januar. Det er fordi, det tager 1-2 uger, før antistoffer dannes efter smitte. Og også fordi, at donorerne bliver bedt om at holde sig fra at give blod i to uger efter en positiv test. Undersøgelsen har forsøgt at fremskrive resultaterne frem til i dag.

”Hvis vi fremskriver forekomsten i forhold til positive PCR-test generelt, anslår vi, at 32% af den raske voksne befolkning mellem 18 og 72 år har været smittet mellem den 1. november sidste år og den 28. januar i år. Forekomsten i Region Hovedstaden er højere end i resten af landet og anslås til at være 42%”, siger Christian Erikstrup.

”Resultaterne tyder på, at mørketallet – det vil sige andelen af smittede, der ikke er testet positive – udgør mellem en tredjedel og halvdelen af alle infektioner”, tilføjer Henrik Ullum.

Skal tages med forbehold

Testningen af bloddonorer fortsætter i den kommende tid at følge forekomsten af overstået smitte og udviklingen af mørketal og befolkningsimmunitet.

Resultaterne bygger foreløbig på test af en enkelt uges donationer af blod, og beregningerne hviler på en række antagelser. Det skal også understreges, at fremskrivningerne derfor er behæftet med betydelig usikkerhed.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem de fem regionale blodcentre, SSI og Bloddonorerne Danmark. Undersøgelsen har kun kunnet gennemføres takket være hjælp fra frivillige, ubetalte donorer.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI