Statens Serum Institut lancerer et nyt vaccinationsdashboard opdelt på målgrupper

På dashboardet vises en række covid-19 vaccinationsopgørelser på målgruppe og regionalt niveau.

Screendump af vaccinationsdashboard vedr. målgrupper

Statens Serum Institut (SSI) har i dag lanceret et nyt covid-19 vaccinationsdashboard, der viser vaccinationsdækningen på målgruppe- og regionalt niveau.

Informationen på vaccinationsdashboardet henvender sig bredt til borgere, journalister og sundhedsmyndigheder.

Listen med målgrupper vil løbende blive udvidet med målgruppe 10s undergrupper (10A, 10B mv.) i takt med, at nye målgrupper begynder at blive vaccineret. Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Vaccinationsdashboardet erstatter pdf-filen ”Tillægsrapport over vaccinationstilslutningen” med målgruppe- og regionsdata, som indtil nu har været publiceret på SSI’s hjemmeside.

På dashboardet kan man blandt andet se data over påbegyndt- og færdigvaccinerede for hver målgruppe, samt for ansættelsessted for social- og sundhedspersonale i målgruppe 4. Man vil ligeledes kunne finde den samme målgruppeinformation for hver region.

Hvor finder jeg det nye dashboard?

Her finder du det nye vaccinationsdashboard.  

Du kan downloade tallene bag vaccinationsdashboardene her.

Særligt for målgruppe 4 (som underopdeles på ansættelsessted) kan opdeling på autorisation pr. region findes i den tilhørende zip.fil, men ikke på dashboardet.

Ændringer fra tillægsrapport til dashboard

Tillægsrapporten om vaccinerede målgrupper og doser vil ikke længere blive produceret. Opgørelserne over doser kan i stedet findes i Sundhedsstyrelsens (SST) statusrapport.

Interaktive muligheder

Med det nye målgruppedashboard er det muligt at finde relevant information om antallet og andelen af påbegyndte- og færdigvaccinerede.

Ud over at kunne se tallene nationalt vil man også kunne zoome ind på en specifik region og få data for denne region. Målgruppe 4 er delt op i undergrupper, som på samme måde kan vælges til og fra.

Kortene i midten er på nuværende tidspunkt sat til at vise én specifik målgruppe (den nyeste tilføjede målgruppe, pt. målgruppe 10B, dvs. de 55-59-årige). Der bliver arbejdet på at få udviklet nogle kortlag, så man selv kan vælge, hvilken en målgruppe man ønsker at se et kort for.

Alle nøgletal og figurer er interaktive med den valgte målgruppe, undergruppe og/eller region.

Glæden ved genkendelighed

Vaccinationsdashboardet er bygget op på samme måde som de eksisterende dashboards. Det vil sige:

Øverst ses en bjælke med nøgletal. Her bliver man præsenteret for det samlede antal og andel (siden den 27. december 2020).

I venstre side af dashboardet bliver man præsenteret for faner med lister med målgrupper, undergrupper og regioner.

Midt på siden ses et danmarkskort. På kortet er der med farver anvist andelen af påbegyndt- og færdigvaccinerede fordelt på regioner.

Øverst i højre side præsenteres antal af påbegyndt- og færdigvaccinerede pr. målgruppe. Længere nede til højre præsenteres en tidsserie over udviklingen af andelen af påbegyndt- og færdigvaccinerede kumuleret pr. uge, pr. målgruppe.

For at læse mere om de forskellige opgørelser findes der en ”informationstekst” længst til venstre i de øverste dashboardfaner.