Forskning

Her finder du beskrivelser af SSI’s forskning indenfor bl.a. infektionsberedskabet, epidemiologi, udvikling af vacciner og medfødte sygdomme. Gå via den alfabetiske liste eller brug søgefunktionen.

Forskning som gennemgående kerneopgave

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for, at SSI kan bidrage til løsningen af de udfordringer Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden.

Forskning er derfor også en gennemgående kerneopgave for alle SSI’s aktivitetsområder, og SSI er som sektorforskningsinstitution en af landets største sundhedsfaglige forskningsinstitutioner.

Forskning er en integreret del af infektionsberedskabet og beredskabet mod medfødte sygdomme. Centrale forskningsområder er her udvikling og implementering af de nyeste diagnostiske metoder.

Inden for Infektionsberedskabet omfatter forskningen også emerging diseases (fx SARS), antibiotikaresistens, zoonoser (infektioner de udveksles mellem mennesker og dyr), luftvejsinfektioner (fx influenza), seksuelt overførbare infektioner, tuberkulose, fødevarebårne sygdomsudbrud samt vaccinationsprogrammer (sygdommene der vaccineres imod, tilslutning til programmerne og programmernes virkning).

Endvidere har SSI to forskningsmiljøer i verdensklasse:

  • Epidemiologisk forskning, der beskæftiger sig med den grundvidenskabelige årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdom.
  • Vaccineforskning, der fokuserer på infektionsimmunologi og basal og translationel vaccineforskning, og som er unik ved at kunne føre ideer og forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskning indgår også i en række væsentlige opgaver ift. vaccineberedskabet og -forsyningen.

Danmarks Nationale Biobank er en unik national forskningsinfrastruktur, der understøtter dansk sundhedsvidenskabelig forskning. Biobanken indeholder i øjeblikket ca. 9 mio. biologiske prøver samt et biobankregister, der omfatter ca. 25 mio. prøver.

Tema