Forskning

Her finder du beskrivelser af SSI’s forskning inden for bl.a. infektionsberedskabet, epidemiologi, udvikling af vacciner og medfødte sygdomme. Gå via den alfabetiske liste eller brug søgefunktionen.

Forskning som gennemgående kerneopgave

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for, at SSI kan bidrage til løsningen af de udfordringer Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden.
Forskning er derfor også en gennemgående kerneopgave for alle SSI’s aktivitetsområder, og SSI er som sektorforskningsinstitution en af landets største sundhedsfaglige forskningsinstitutioner.

Forskningen på SSI ligger inden for fire hovedområder:

  • Epidemiologisk forskning beskæftiger sig med den grundvidenskabelige årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdom.
  • Vaccineforskning fokuserer på infektionsimmunologi og basal og translationel vaccineforskning og er unik ved at kunne føre ideer og forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskning indgår også i en række væsentlige opgaver ift. vaccineberedskabet og -forsyningen.
  • Forskning inden for infektionsberedskabet omfatter forskning inden for emerging diseases (fx SARS), antibiotikaresistens, zoonoser (infektioner der udveksles mellem mennesker og dyr), luftvejsinfektioner (fx influenza), seksuelt overførbare infektioner, tuberkulose, fødevarebårne sygdomsudbrud samt vaccinationsprogrammer (sygdommene der vaccineres imod, tilslutning til programmerne og programmernes virkning). Centrale forskningsområder er endvidere udvikling og implementering af de nyeste diagnostiske metoder.
  • Forskning inden for medfødte sygdomme omfatter specialudviklede genetiske og biokemiske analyser af blodprøver fra nyfødte. Målet for forskningen er at identificere nye sygdomsmarkører og få ny indsigt i sygdommes årsager og biologi. Blodprøverne, der anvendes, er de såkaldte hæl-blodprøver, der er udtørret på filterpapir. De tages kort efter at barnet er født for at undersøge for medfødte sygdomme.

Danmarks Nationale Biobank er en unik national forskningsinfrastruktur, der understøtter dansk sundhedsvidenskabelig forskning. Biobanken indeholder i øjeblikket ca. 9 mio. biologiske prøver samt et biobankregister, der omfatter ca. 25 mio. prøver.

SSI's forskning i antibiotikaresistens er særskilt beskrevet her.

Tema