MRSA-tilfælde i 2018

Der var kun små ændringer i udviklingen af antallet MRSA i Danmark i 2018.

MRSA 01

Statens Serum Institut (SSI) har offentliggjort tal for, hvor mange MRSA-tilfælde, der blev fundet i Danmark i 2018.

I alt nåede antallet af nye MRSA-tilfælde op på 3.669 i 2018 (se figur 1). Det var en anelse højere end i 2017, hvor der blev registreret 3.579 tilfælde EPI-NYT 25/18.

I 588 (16 %) af tilfældene var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket stort set er samme antal som i 2017. Her blev 581 af tilfældene registreret som importerede tilfælde.

16 udbrud

Der blev i 2018 registreret 16 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner med i alt 111 MRSA-tilfælde.

Seks af udbruddene var på neonatalafdelinger, hvor et enkelt stort udbrud alene omfattende 59 tilfælde (spa-type t223) på fire forskellige neonatalafdelinger i landet. De resterende udbrud var hver især på to til otte tilfælde.

Færre uden husdyrkontakt fik husdyr-MRSA

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var i 2018 på 1.215 og dermed på samme niveau som de fire foregående år.

I 2018 var der et fald i antallet af personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398 i forhold til året før (87 personer i 2018 mod 98 i 2017).

”Dermed ser spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ikke ud til at stige til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene”, siger sektionsleder Anders Rhod Larsen fra SSI.

I 2018 blev der konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. To af patienterne døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over MRSA 2018.

Se overvågningsdata for MRSA i Danmark

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil