Nordisk studie bekræfter sammenhæng mellem covid-19-boostervaccine og sjældne tilfælde af betændelse i hjertemusklen

Et nyt studie med 9 millioner indbyggere mellem 12 og 39 år fra Danmark, Sverige, Norge og Finland viser, at en covid-19-boostervaccine i sjældne tilfælde kan give betændelse i hjertemusklen. De fundne bivirkninger overskyggede ikke de mange fordele, der var ved at blive vaccineret, vurderer forskere.

Forskere på Statens Serum Institut (SSI) har sammen med kollegaer fra Sverige, Norge og Finland undersøgt sammenhængen mellem covid-19-boostervacciner og sjældne tilfælde af betændelse i hjertemusklen.

Det er efterhånden velkendt, at 1. og 2. dosis af covid-19-vaccinerne, der bygger på mRNA-teknologien, i sjældne tilfælde kan forårsage betændelse i hjertemusklen. Heldigvis tyder alt dog på, at tilfælde, der optræder efter vaccination, er mildere end hjertebetændelse efter en infektion.

SSI har tidligere sammen med nordiske kollegaer gennemført en stor undersøgelse af 23 millioner indbyggere, der viser en sammenhæng mellem covid-19-vaccinerne bygget på mRNA teknologi og betændelse i hjertemusklen. I dette studie fandt forskerne frem til, at betændelse i hjertemusklen særligt kunne optræde efter 2. dosis hos de unge mænd.

I det nye store studie har forskerne undersøgt, hvorvidt der også var en risiko forbundet med den 3. dosis – den såkaldte boostervaccination.

Data fra 9 millioner personer undersøgt

Betændelse i hjertemusklen er et velkendt fænomen efter primært virusinfektioner. Det opstår oftest hos unge og raske mænd. Symptomerne kan være åndenød og brystsmerter. De fleste tilfælde går over af sig selv, men i enkelte alvorlige tilfælde kan betændelsen føre til hjertesvigt.

Det nye studie omfatter i alt 8.859.339 indbyggere i Danmark, Norge, Sverige og Finland i alderen 12- 39 år. De er blevet fulgt i perioden mellem den 27. december 2020 og den 1. september 2022.

Forskerne har koblet data sammen fra de unikke nordiske registre. På den måde har de fundet frem til 1.533 tilfælde af betændelse i hjertemusklen.

Svagere sammenhæng efter boostervaccination

Forskerne så på, hvor ofte betændelse i hjertemusklen optrådte efter boostervaccination hos forskellige aldersgrupper og køn. Overordnet set var yngre mænd mest udsatte for denne sjældne bivirkning.

De fandt 1 tilfælde efter boostervaccination med Pfizer-BioNTech-vaccinen per 100.000 vaccinerede yngre mænd i alderen 12-39 år. Tilsvarende fandt forskerne 2 tilfælde efter booster vaccination med Moderna-vaccinen per 100.000 vaccinerede.

”Det er ganske betryggende, at selvom betændelse i hjertemusklen også er en sjælden bivirkning efter vaccination med 3. dosis, er sammenhængen svagere end efter 2.dosis. Dette gælder særligt for Moderna-vaccinen. Men her er en del af forklaringen nok, at mængden af mRNA er halveret i forhold til 1. og 2. dosis. Samtidigt skal vi huske, at vi i langt højere grad har anvendt Pfizer-BioNTech herhjemme,” siger professor Anders Hviid, afdelingschef på SSI, der har ledet undersøgelsen.

Sjælden bivirkning giver ikke grund til bekymring i forbindelse med 4. dosis

Forskernes fund er overordnet set ikke noget, der har kunnet overskygge de mange fordele ved at blive vaccineret og bør ikke skabe bekymring hos de borgere, der aktuelt har fået en 4. dosis.

”4. dosis er herhjemme hovedsageligt blevet anbefalet til 50+ årige. Vi forventer derfor, at hvis der overhovedet er en sammenhæng hos de ældre, vil der være tale om en uhyre sjælden hændelse,”, slutter Anders Hviid.

Studiet er netop blevet publiceret som et såkaldt pre-print på medRxiv-serveren