Den nationale prævalens-undersøgelse for COVID-19

Ved at deltage i undersøgelsen hjælper man sundhedsmyndighederne med at forstå smittens omfang – og man får samtidig en vis information om, hvorvidt man allerede selv har haft infektionen.

Udsnit af det brev som 18.000 borgere har modtaget med invitationen om at deltage i prævalensundersøgelsen

 

Der er blevet snakket meget om den. Den store nationale prævalensundersøgelse for COVID-19. Men hvad går undersøgelsen ud på? Hvordan foregår den? Og hvorfor er den vigtig?

Hvad er prævalensundersøgelsens formål?

Formålet med undersøgelsen er at følge, hvordan COVID-19-epidemien breder sig i befolkningen.

Hvem har sat prævalensundersøgelsen i gang?

Undersøgelsen er sat i gang efter politisk beslutning. Den indgik allerede i den politiske aftale om første fase af genåbningen, der blev vedtaget tilbage i april. Den udføres af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark (TCDK).

Hvordan er den bygget op?

Prævalensundersøgelsen består af to dele:

I den ene del laver man periodiske målinger af niveauet af antistoffer mod COVID-19-virus, ved at tage en blodprøve fra deltagerne. Her får man et billede af, hvor mange, der allerede har haft COVID-19 i befolkningen. Der er også et spørgeskema med i undersøgelsen, der giver et billede af, hvilke symptomer dem med antistoffer har haft.

I den anden del vurderer man hver uge resultaterne af de PCR-test, der er blevet taget. På den måde kan man se, om antallet af COVID-19-positive borgere er så stort i en region, at det overstiger en på forhånd sat grænse, hvilket vil signalere at der måske skal gribes ind.

Hvordan foregår prævalensundersøgelsen?

Undersøgelsen foregår ved, at der tilfældigt udtrækkes et bestemt antal borgere fra cpr-registret. De får via deres e-Boks tilsendt et invitationsbrev, hvor de får tilbud om at deltage.

Man deltager ved at udfylde et spørgeskema samt bestille tid til at få taget en test i det nærmeste testcenter i samfundssporet (TCDK’s testcentre).

Hvad er status på prævalensundersøgelsen lige nu?

Undersøgelsen begyndte helt tilbage i uge 19. Dengang indkaldte man borgere, der boede i nærheden af et at de oprindelige fem testcentre.

Senest har man i uge 34-36 inviteret 18.000 borgere – der repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen – til både PCR-test og antistoftest.

”På den måde håber vi på at få et opdateret tal for, hvor fremskreden COVID-19-epidemien er i den danske befolkning”, siger afsnitsleder Steen Ethelberg fra SSI. Han tilføjer:
"For at prævalensundersøgelse skal have værdi, er det dog vigtigt, at talmaterialet er tilstrækkeligt stort, og at undersøgelsen er repræsentativ.”

Hvorfor er det vigtigt at deltage i undersøgelsen?

SSI opfordrer derfor alle til at bakke op om prævalensundersøgelsen.

”Ved at deltage i undersøgelsen hjælper man sundhedsmyndighederne med at forstå smittens omfang. Og samtidig får man en vis information om, hvorvidt man allerede selv har haft infektionen”, siger Steen Ethelberg.

Læs mere

Læs mere om prævalensundersøgelsen i EPI-NYT 37/2020.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil