Mange influenzadødsfald i Europa i denne sæson

I mange europæiske lande har dødeligheden blandt ældre medborgere været højere end forventet som følge af influenza, viser en ny opgørelse koordineret af Statens Serum Institut.

Der er netop blevet offentliggjort en analyse af dødeligheden i 19 lande, som indeholder data til og med februar 2017. Analysen er lavet af det europæiske overvågningsnetværk EuroMOMO, som koordineres af Statens Serum Institut. Analysen viser, at der har været flere dødsfald blandt de ældre over 65 år, end der normalt forventes.

”Det er især influenza A af typen H3N2, der har været dominerende, og den er kendt for at gå hårdt ud over de ældre. Dødeligheden ser ud til at være på niveau med tidligere sæsoner, hvor denne virustype har været i omløb. Men da sæsonen startede tidligt i år, kan vi ende på et højere antal døde i år, når vi laver den endelige opgørelse ved sæsonens slutning.” siger overlæge Kåre Mølbak, faglig direktør, Statens Serum Institut.

De sydeuropæiske lande var hårdest ramt

Analysen er netop udkommet i tidsskriftet Eurosurveillance. Størstedelen af de europæiske lande der indgik i undersøgelsen have øget dødelighed, men de sydeuropæiske lande blev relativt hårdere ramt. Følgende lande har oplevet overdødelighed: Belgien, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Skotland og Wales.

Dødeligheden var højest blandt de ældre over 65, men enkelte lande så også overdødelighed blandt personer i aldersgruppen 15-64. Samlet vurderes det at ca. 137 personer pr. 100.000 ældre over 65 er død af influenza til og med februar i sæson 2016/17, et tal der givetvis vil blive noget højere, når tallene gøres op senere på sæsonen.

” I Danmark er vi sluppet med en ret begrænset overdødelighed. Variationer i dødeligheden imellem lande kan skyldes forskellig influenzaaktivitet som følge af forskelle i den underliggende immunitet i befolkningen, som igen afhænger af, hvilke virus der tidligere har været i omløb og, hvor mange der er vaccineret” siger Kåre Mølbak.

I denne sæson har EuroMOMO brugt en ny metode til at vurdere den influenza-relaterede dødelighed (FluMOMO modellen), så man med større sikkerhed kan sige, at dødeligheden skyldes influenza og ikke andre faktorer, som kan påvirke dødeligheden som fx kuldeperioder eller infektion med andre luftvejsvirus. 

Link til artiklen der er publiceret i Eurosurveillance