Psykiske sygdomme har fælles genetisk baggrund

Et stort projekt i psykiske sygdomme viser, at en række af dem er genetisk beslægtede. Det er et stort skridt for vores forståelse af sindslidelser, siger en forsker på SSI.

Hjerne 01

Folk med autisme, skizofreni, depressioner og andre psykiske sygdomme har mere til fælles, end man skulle tro. Ny forskning viser nemlig, at en række af dem er genetisk beslægtede.

Det er forskere i et stort internationalt samarbejde, hvor blandt andet det danske iPSYCH-forskningsprogram er med, der har gjort den opsigtsvækkende opdagelse. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Science.

Forskerne har kigget på det genetiske slægtskab mellem 25 psykiske og neurologiske sygdomme. Studiet bygger på data fra i alt 265.218 patienter og en kontrolgruppe på ikke færre end 784.643 personer.

Psykiske sygdomme er i familie – neurologiske er ikke

”Undersøgelsen viser, at mange psykiske sygdomme er i beslægtede. At der findes en række genvarianter, som er fælles for dem. Og at man har en større risiko for at få en psykisk sygdom, hvis man er født med en eller flere af disse genvarianter.”

”Det genetiske sammenfald gælder især ADHD, bi-polære sygdomme, depressioner og skizofreni. Undersøgelsen viser også, at neurologiske lidelser som for eksempel Parkinson og dissemineret sklerose både er genetisk forskellige fra hinanden og fra de psykiske sygdomme”, siger afdelingschef David M. Hougaard fra Afdelingen for Medfødte Sygdomme på Statens Serum Institut. Han er SSI’s tovholder på projektet.

”Endelig viser undersøgelsen at genvarianter der disponerer for visse psykiske sygdomme, som for eksempel anoreksi, autisme og bi-polære sygdomme, også er oftere til stede hos personer med et højt uddannelsesniveau”, siger David M. Hougaard.

Et stort skridt for forskningen

Ifølge SSI er der tale om et gennembrud i vores forståelse af sindslidelser.

”Resultaterne viser, at vi bør genoverveje den måde, som vi opfatter og rubricerer sygdomme i vores hjerne på. Hvis vi kan finde frem til det genetiske sammenfald mellem de psykiske sygdomme og betydningen af genvarianterne, vil vi langt bedre kunne forstå de årsager, der ligger til grund for dem. Dermed bliver vi også i stand til at finde frem til bedre behandlinger”, slutter David M. Hougaard.

Fakta om iPSYCH

iPSYCH blev etableret i 2012, hvor en række førende forskere blev sat sammen for at finde årsagerne til en række psykiske sygdomme.

iPSYCH ser på fem sindslidelser: Skizofreni, bipolar lidelse – også kaldet maniodepressivitet – depression, autisme og ADHD.

Forskerne i iPSYCH har siden 2012 været med til at publicere mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

iPSYCH har indtil videre modtaget i alt 361 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Det er de største bevillinger, der nogensinde er givet til psykiatrisk forskning i Danmark.

iPSYCH er et dansk projekt, der er forankret på Aarhus Universitet, som samarbejder med SSI, Københavns universitet, Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Derudover samarbejder de danske forskere blandt andet med Broad Institute, MIT/Harvard University (USA), Psychiatric Genomics Consortium, Johns Hopkins University (USA), Queensland Brain Institute (Australien), University of California (USA) og deCode Genetics (Island).