Ny rapport fra WHO om udbruddet i Kina med ny coronavirus

Der foreligger nu resultater fra en international ekspertgruppe, der i anden halvdel af februar besøgte nogle af de områder i Kina, der har været ramt af COVID-19. Resultaterne viser blandt andet, at inddæmningsstrategien omkring Wuhan har virket, at 20% af de kendte patienter har haft et alvorligt sygdomsforløb, og at børn tilsyneladende ofte slet ikke bliver ramt af sygdommen.

Billede af WHOs logo

En ekspertgruppe af læger og epidemiologer organiseret af WHO har besøgt flere af de ramte områder i Kina fra den 16.-24. februar. Omtrent halvdelen af deltagerne var fra Kina. De øvrige fra en række andre lande, såsom Canada, USA, Tyskland og Japan. WHO har nu udgivet en 40-siders rapport, der beskriver ekspertgruppens iagttagelser og konklusioner.

Rapporten beskriver, hvordan epidemien i Kina er i aftagende og allerede toppede i de sidste uger af januar. Udbruddet var ganske voldsomt i Wuhan by og spredte sig i noget omfang til Hubei-regionen, den region, hvor Wuhan ligger, men kun i begrænset omfang til det øvrige Fastlandskina. Den meget resolutte indsats fra de kinesiske myndigheders side med at bremse epidemien ved at opspore og sætte de personer i karantæne, som patienterne har været i kontakt med, og samtidig begrænse bevægelsesfriheden i regionen og i det store og hele lukke ned for en stor del af de normale samfundsaktiviteter, har altså vist sig effektive.

Børn smittes kun i mindre grad

Det beskrives også, hvordan epidemien hovedsageligt har spredt sig ved smitte i husstandene – måske netop fordi menneskelig kontakt i andre sammenhænge har været begrænset. Det anføres, at mellem 3-10% af familiemedlemmer til smittede selv er blevet smittede. Sundhedspersonale, som jo ellers er i kraftig risiko for smitte, er kun i begrænset omfang blevet smittet. At det har været muligt i vid udstrækning at beskytte de ansatte på hospitalerne mod smitte er godt nyt, hvis man forestiller sig at der også vil komme udbredt smitte i Danmark fremover. Det er ligeledes godt nyt, at det ser ud som om, at børn kun i mindre grad rammes af COVID-19. Blot 2,4% af de registrerede patienter i Kina var under 18 år. Deres sygdom forløb gennemgående mildt, og der sås ikke tegn på, at voksne blev smittet af børn, selvom dette ikke kunne siges med sikkerhed. Ligeledes tydede tallene på, at gravide kvinder ikke er i øget risiko for alvorlig sygdom.

Opfører sig hverken som influenza eller SARS

Rapportens forfattere skriver, at det er vigtigt at indse, at dette er en ny og anderledes sygdom, der ikke opfører sig ligesom SARS, men heller ikke som influenza. I modsætning til influenza synes børn for eksempel ikke at være smittespredere og dermed med til at udbrede epidemien.

Rapporten beskriver også flere karakteristika ved selve sygdommen ud fra en opgørelse af de cirka 75.000 patienter (heraf små 56.000, der var laboratorieverificerede), der var registreret, da rapporten blev skrevet. Det fremgår, at knap 80% af patienterne var mellem 30 og 70 år gamle, og at begge køn blev ramt lige meget. Inkubationsperioden var 5-6 dage i gennemsnit, men kunne være op til 14 dage, og det nævnes at R0 (det antal personer, hver patient kan forventes at smitte) har været mellem 2 og 2,5. Symptomerne er uspecifikke, 88% havde feber og 68% tør hoste, og derefter fulgte, med lavere hyppighed, en række almindelige forkølelsessymptomer. Patienterne var typisk mildt til moderat syge i en uge, hvorefter sygdommen bedredes for 80%, men udviklede sig alvorligere for resten. Ud af disse 20% udviklede en tredjedel svær sygdom, der krævede intensivbehandling. De patienter, der afgik ved døden var i overvejende grad ældre (typisk mere end 80 år gamle) eller led af andre underliggende sygdomme.

Stadig meget, man ikke ved

Det understreges, at der stadig er mange ting, man ikke ved med sikkerhed. Det er bl.a. uklart, hvor stort det såkaldte ”mørketal” er, altså hvor mange smittede, der er forblevet uregistrerede. Af samme grund er det svært at sige noget præcist om hvor høj sygdommens dødelighed rent faktisk er, men det antydes, at den formentlig er lavere end 1% og faldende, efterhånden som man har fået bedre greb om behandlingen af patienterne i Kina.

Læs mere

Hele rapporten kan læses her

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil