Forventninger til udviklingen af covid-19 i den kommende vinter

Statens Serum Institut forventer en faldende til stabil udvikling af covid-19-epidemien over de kommende måneder. Fremskrivningen baserer sig på viden om immuniteten i befolkningen, effekten af boostervaccinerne og viden om de cirkulerende varianter.

Fra midten af september steg smitten med SARS-CoV-2 og covid-19 relaterede indlæggelser, mens smitten og de relaterede indlæggelser aktuelt er let faldende. Det fald vi har set i smitteforekomst skyldes sandsynligvis en vaccinationseffekt fra de variantopdaterede booster-vacciner.

Nye foreløbige resultater fra Statens Serum Institut af effekten af de nye variantopdaterede mRNA-vacciner viser, at booster-vaccinerne har en god effektivitet mod smitte og alvorlig sygdom.

Stor hybridimmunitet i befolkningen

Kombinationen af vaccination og tidligere smitte gør at mange danskere har opnået en hybridimmunitet, der beskytter både mod smitte og alvorlig sygdom. Samlet set giver det håb for stor modstandskraft mod covid-19 denne vintersæson. Hvor længe hybridimmunitet beskytter kan være svært at vurdere på lang sigt og giver derfor en usikkerhed i fremskrivningerne af epidemiens udvikling.

Nye varianter kan ændre epidemiudviklingen

Der er aktuelt en lav test-aktivitet i samfundet, og det gør overvågningen mindre nøjagtig og dermed sværere at forudsige smittesituationen. Og hvis der opstår en ny variant med markant anderledes egenskaber end de, der cirkulerer i samfundet nu, vil det kunne ændre den reelle epidemiudviklingen i forhold til fremskrivningerne.

Stabilt eller faldende antal indlæggelser

Samlet set peger den høje vaccinationstilslutning, den gode effekt af vaccinerne, og viden om den nu dominerende variant BA.5, tilsammen på et stabilt niveau af nyindlæggelser, der endda ser ud til at falde i 2023. Størstedelen af indlæggelserne vil fortsat komme fra gruppen af 50+årige, mens størstedelen af smitten forventes at ses i gruppen af ikke nyligt booster-vaccinerede grupper.

”Vi har tidligere frygtet en større stigning af Covid-19 smitte her i efteråret og vinteren. Det ville være naturligt, fordi vi rykker indenfor og omgås hinanden tættere. Men heldigvis ser især booster-vaccinerne ud til at bremse den smittestigning, vi indledte efteråret med. Dermed kan vi tilsyneladende holde den samlede covid-19 immunitet i befolkningen høj, og det er jo godt nyt. Men virus har snydt os før med nye varianter, så vi overvåger selvfølgelig situationen nøje”
Henrik Ullum, adm. dir. Statens Serum Institut

Læs notatet "Forventninger til udviklingen i covid-19-epidemien i den kommende vinter" (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI