Ny befolkningsundersøgelse med test for COVID-19

Et ekspertudvalg under ledelse af Statens Serum Institut er nu klar med deres anbefalinger til, hvordan man kan finde ud af, hvor mange i Danmark, der enten er eller har været smittet med COVID-19.

Billede af coronavirus 02

En af de vigtigste ting i kampen mod COVID-19 er at vide hvor mange i Danmark, der enten er eller har været smittet.

Nu er et ekspertudvalg under ledelse af Statens Serum Institut (SSI) klar med deres anbefalinger til, hvordan man skaffer sig den viden.

Del af politisk aftale

Ekspertudvalget blev nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet, efter at der blev indgået en politisk aftale om at udvide første fase af genåbningen af Danmark.

I aftalen står der blandt andet, at der skal testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så man kan følge, hvordan COVID-19 udvikler sig.

”Vores opgave har været at komme med et forslag til et samlet design for en befolkningsundersøgelse. Målet er af få repræsentative resultater om udbredelsen af COVID-19 fra flere steder i landet.

De skal bruges i den løbende overvågning af epidemien og rådgive det politiske niveau, der planlægger den kontrollerede genåbning”, siger afsnitsleder Steen Ethelberg fra SSI. Han har stået i spidsen for ekspertudvalgets arbejde.

Hvorfor er det nødvendigt med en undersøgelse?

Grunden til, at der er brug for en undersøgelse, er, at der i dag er en tidsmæssigt forsinkelse i den viden, vi har om, hvordan COVID-19 udvikler sig i Danmark.

”De mest pålidelige data, som vi har til at følge epidemiens udvikling, er antallet af hospitalsindlæggelser. Men da der i gennemsnit går cirka 10-15 dage, fra en person bliver smittet, til vedkommende eventuelt bliver indlagt, er der en stor forsinkelse.”

”Desuden er det vigtigt at forstå, hvor mange der faktisk har været smittet. Også blandt dem, der ikke er blevet testet, for eksempel fordi de kun har været meget lidt syge”, siger Steen Ethelberg.

Udvalgets anbefalinger

Ekspertudvalget kommer med følgende anbefalinger:

  • At borgerne både skal testes for aktuel smitte og for overstået smitte med COVID-19.
  • At de personer, der skal inviteres til at blive undersøgt, vælges tilfældigt ud fra hele den danske befolkning. Det vil sige, at undersøgelsen som udgangspunkt bør repræsentere hele den danske befolkning.
  • At stikprøvestørrelsen bliver lagt fast, så resultaterne både kan bruges på nationalt og regionalt niveau.
  • At den aktuelle smitte og overståede smitte måles på to forskellige måder, med PCR-test og med undersøgelse for antistoffer.
  • At der løbende hver uge testes for aktuel smitte (PCR-test) ved at teste 250 personer fra hver region. Herved opnås et ugentligt mål (også pr. region) for den andel af befolkningen, der aktuelt er smittet.
  • At undersøgelsen i videst muligt omfang bruger de logistiske rammer for Testcenter Danmark. Det vil sige, at borgerne via et brev (sendt til e-Boks/med posten) inviteres til at bestille tid til at blive testet i det nærmeste testcenter-telt.
  • At der bliver gjort en betydelig indsats for at inkludere eller række ud til de borgere, der må forventes at have mindre tilbøjelighed til at deltage i undersøgelsen. Det sker for at sikre, at undersøgelsen er repræsentativ, og at ingen grupper bliver underrepræsenteret.
  • At undersøgelsen sættes i gang, så snart det er praktisk muligt.

Starter undersøgelse for antistoffer nu.

Det vil naturligvis være helt frivilligt, om man ønsker at deltage i undersøgelserne, hvis man bliver tilfældigt udvalgt.

Fordi det haster med at skaffe resultater, er det besluttet indledningsvis at sætte gang i undersøgelsen for antistoffer i 5 ud af de 16 opstillede testtelte. Dette vil kunne give en første indikator for, hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet med COVID-19.

De første invitationer til denne del af undersøgelsen vil blive sendt ud til et tilfældigt udtræk af den danske befolkning over 18 år, som bor tæt på de fem testtelte. Det vil allerede ske i dag (torsdag) med henblik på at begynde testningen fra mandag den 11. maj.

Derudover, arbejdes der på at begynde indsamlingen af data på epidemiens hastighed hurtigst muligt. Dette vil ske ved hjælp af PCR-test.

Læs mere

Læs hele ekspertudvalgets rapport (revideret 13. maj)

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil