Mæslinger i København

Et barn på 6 måneder bosat i København har fået påvist mæslinger.

Barnet var ikke MFR-vaccineret pga. lav alder. Det har ikke opholdt sig i udlandet, og indtil videre har der ikke kunnet påvises nogen smittekilde. Under sygdomsforløbet forud for diagnosen har barnet siddet i venteværelse med andre børn og voksne hos den praktiserende læge og i Børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital. Den praktiserende læge og Hvidovre Hospital har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed sikret information af de patienter, der kan have været udsat for smitte.

Læger i Københavnsområdet opfordres aktuelt til at være ekstra opmærksomme på diagnosen hos især børn og yngre voksne med symptomer på mæslinger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Hvis ikke-immune personer med sikkerhed har været udsat for smitte, kan MFR-vaccination inden for 3 døgn eller injektion med humant normalt immunglobulin inden for 6 døgn efter smitte forebygge eller mildne sygdommen.

Læs mere i EPI-NYT 12/18