Meningokoksygdom var på rekordlavt niveau i 2020

Mens der i 2019 var den højeste forekomst af invasiv meningokoksygdom siden 2012, har vi i kølvandet på coronanedlukningen og -restriktionerne i 2020 set det laveste antal patienter nogensinde.

Billede af coronavirus 02

I 2019 blev der registreret 56 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS). Det var det højeste antal siden 2012. Til gengæld faldt forekomsten i 2020 til 19 tilfælde. Det er det laveste antal, der nogensinde registreret.

Seks patienter (11%) døde som følge af MS i 2019. De var alle over 40 år. Ingen patienter døde som følge af sygdommen i 2020.

Invasiv meningokoksygdom (MS) dækker over tilstande med meningitis (hjernehindebetændelse) og/eller blodforgiftning med meningokokbakterier.

Sygdommen ses overalt i verden og hos personer i alle aldre. Den ses dog hyppigst blandt børn og teenagere og yngre voksne.

Faldt efter nedlukningen

Det drejer sig om dråbesmitte i vores udåndingsluft. Det er særdeles almindeligt at have meningokokbakterier i svælget, og dette er helt uden symptomer. MS opstår således kun hos en meget lille del af dem, der har meningokokbakterier i svælget.

Før coronanedlukningen i marts 2020, så man stadig et relativt højt antal med MS, nemlig 12 tilfælde. Men resten af året efter nedlukningen, er der kun blevet registret syv tilfælde af MS.

”Den markante nedgang i antallet af MS-tilfælde i 2020 tyder på, at både nedlukningen i foråret og de skærpede hygiejne- og afstandsregler har haft betydning for spredningen af meningokokker”, siger afdelingschef, Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Meningokokker kan inddeles i forskellige grupper

På basis af polysakkarid, et sukkerstof i bakteriens kapsel, kan meningokokker inddeles i grupper. Grupperne A, B, C, W, X, Y og 29E er dem, der hyppigst forekommer i Danmark.

Gennem tiden har gruppe B typisk været den mest udbredte gruppe, dog overgået af gruppe C i årene 2011 og 2012. Det har imidlertid ændret sig de seneste to år.

Forekomsten af gruppe B har været faldende i en årrække, mens der omvendt er set en stigning af antallet af tilfælde med gruppe W.

Udvikling i gruppe W

I 2020 faldt det samlede antal tilfælde også med gruppe W, men i både 2019 og 2020 var det gruppe W, der sås hyppigst blandt de påviste tilfælde (39% i 2019 og 47% i 2020).

Før nedlukningen skyldtes langt de fleste tilfælde i 2020 gruppe W. Der var tale om 8 tilfælde. Efter nedlukningen sås kun ét tilfælde af gruppe W.

I Danmark har der været tilfælde med gruppe W i de fleste aldersgrupper. I perioden 2016-2020 har incidensen (det vil sige antal tilfælde pr. 100.000 indbyggere) været højest hos yngre i alderen 15-19 år. Her sås 11 tilfælde. Den har også været høj hos ældre, hvor der ses stigende incidens i aldersgrupperne fra 60 år og op.

Læs mere

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelsen over MS i 2019 og 2020.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil