Resultater af antistofundersøgelse med 18.000 inviterede deltagere

I uge 34-36 blev 18.000 tilfældigt udvalgte borgere inviteret til at få målt antistoffer mod COVID-19-infektion. Nu er resultaterne af undersøgelsen klar. De tyder på, at 2,2% af den danske befolkning har været smittet.

Billede af prævalensundersøgelsen 01

For at kunne følge COVID-19-epidemiens udbredelse i befolkningen laves der med mellemrum undersøgelser af, hvor mange danskere, der har antistoffer mod ny-coronavirus. Dette giver et mål for, hvilken andel af den danske befolkning, der allerede har haft COVID-19. Undersøgelsen udføres efter politisk ønske af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark.

18.000 blev inviteret

I uge 34, 35 og 36 modtog i alt 18.000 borgere et brev fra SSI. Her stod, at de var inviteret til at deltage i undersøgelsen. Man kunne deltage ved at bestille tid til at få taget en blodprøve i en af TestCenter Danmarks teststationer. Desuden blev man bedt om at svare på et spørgeskema, hvor man blandt andet blev spurgt til, om man havde haft symptomer på COVID-19. Alle borgere fra 12 år og op, med bopæl i Danmark, kunne blive udvalgt. Udvælgelsen foregik tilfældigt ved brug af CPR-registret.

2,2% af deltagerne havde COVID-19-antistoffer

Resultaterne af denne undersøgelse er nu klar. De er beskrevet i denne rapport . Her er de vigtigste resultater:

I gennemsnit havde 2,2% af deltagerne i undersøgelsen antistoffer i deres blodprøver. Det vil sige, at vores bedste bud på, hvor stor en del af befolkningen, der havde været smittet med COVID-19 op til den 15. august, er 2,2%. Beregningen er behæftet med en usikkerhed, der går fra 1,8% til 2,6%. Det svarer nogenlunde til, at mellem 90.000 og 130.000 personer over 12 år midt i august havde været smittet med COVID-19 i Danmark.

Epidemien har ikke ramt lige. Der var relativt flere unge mellem 20 og 29 år, der havde været smittet i midten af august. Og flere i Region Hovedstaden end i resten af Danmark samt færrest i Region Nordjylland.

Det var ikke alle, der blev undersøgt, der svarede på spørgeskemaet. Men blandt dem, der gjorde, kunne kun cirka halvdelen mindes at have været syge siden den 1. februar. Det tyder altså på, at omkring halvdelen af de smittede slet ikke havde haft symptomer.

Blandt de inviterede, var det kun cirka en tredjedel, der deltog i undersøgelsen. Der er også stadigt meget, vi ikke ved om immunitet efter COVID-19. Det er for eksempel ikke sikkert, at alle, der har været smittet, får målbare antistoffer. Resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed. Generelt, kan man dog sige, at når blot et par procent foreløbig har haft sygdommen, har indsatsen for at beskytte befolkningen imod smitte indtil videre fungeret godt. Samtidig er de fleste af os stadig modtagelige for smitte og skal derfor fortsat huske på at overholde de råd, vi kender så godt, for at undgå smitte: Altså holde afstand, vaske hænder og så videre.

Læs mere

Læs rapporten:

COVID-19: Den Nationale Prævalensundersøgelse

Læs tidligere nyheder om Den Nationale Prævalensundersøgelse:

09.09.20 - Den nationale prævalensundersøgelse for COVID-19

12.08.20 - Ny undersøgelse af, hvor mange i befolkningen, der har antistoffer mod COVID-19-virus, sættes i gang

20.05.20 - De første foreløbige resultater af undersøgelsen for COVID-19 i befolkningen er nu klar

07.05.20 - Ny befolkningsundersøgelse med test for COVID-19

Læs EPI-NYT:

Uge 37-2020

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil