De første resultater fra COVIDmeter

På COVIDmeter rapporterer omkring 120.000 borgere hver uge, om de har haft symptomer på COVID-19. COVIDmeter åbnede i påsken, og der er nu besvarelser nok til, at de første resultater kan vises. De viser, at andelen af borgere med COVID-19-symptomer er faldet støt over de seneste seks uger.

Logo for COVIDmeter 01

Et stor gruppe frivillige borgere har meldt sig til hver uge at gå ind på COVIDmeter på sundhed.dk og rapportere, om de har været syge i den forløbne uge. Systemet har nu fungeret i lidt over seks uger. I den tid har et stort antal borgere, omkring 120.000, ugentligt besøgt COVIDmeter og svaret på, om de har haft en række af de symptomer, der forbindes med COVID-19. Statens Serum Institut (SSI) har nu lavet opgørelser over resultaterne.

Færre har været syge

Fra COVIDmeter gik i luften i påskeugen og frem til nu, er andelen af borgere, der har rapporteret om symptomer, der er forenelig med COVID-19, faldet fra cirka 1,3% til cirka 0,25%.

”Vi kan se, at der er sket et støt fald i andelen, der melder om COVID-19-symptomer, henover de seneste seks uger. Dette mønster ses i alle landets fem regioner. Vi kan også se, at smitten er nogenlunde ligeligt fordelt henover de forskellige aldersgrupper. Dog med lidt flere syge blandt dem, der er i 40’erne, og færre blandt de lidt ældre borgere”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har været med til at opbygge systemet.

Den faldende trend i andelen af syge svarer godt til, hvad andre målinger af, hvor mange der har haft COVID-19, viser. Den følger for eksempel opgørelserne over antallet af indlagte.

Glædeligt at så mange vil deltage

 Der findes nu adskillige overvågningssystemer af COVID-19.

”Naturligvis får vi først og fremmest viden om niveauet af smitte i Danmark ved at opgøre antallet af positivt testede. Men ved direkte at spørge befolkningen om symptomer får man i princippet et godt øjebliksbillede af situationen også hos alle de mennesker, der ikke får lavet en test”, siger Steen Ethelberg.

COVIDmeter kan derfor vise sig at være et væsentligt supplement til de andre sygdomsovervågningssystemer, vi har i Danmark.

”Det er meget dejligt, at så mange har valgt at melde sig som deltagere og på den måde hjælpe med at tegne et billede af epidemiens forløb henover landet. Det vil vi gerne sige tak for. Nu hvor vi begynder at se resultaterne, giver det en forventning om, at vi med COVIDmeter vil kunne se, hvor stor en del af befolkningen, der er smittet på forskellige tidspunkter i forskellige dele af landet.”

”Så vi håber selvfølgelig meget, at de brugere, der er der nu, vil holde fast og blive ved med hver uge at rapportere, om de er raske eller har symptomer. Og vi håber også meget, at flere nye brugere vil komme til.” siger Steen Ethelberg.

Bliver mere præcis med tiden

COVID-19 er en sygdom, der kan give både mange forskellige symptomer og symptomer af meget forskellig sværhedsgrad. Det er derfor svært præcist at bestemme, hvem der faktisk har haft sygdommen ud fra de indrapporterede symptomer.

De aktuelle analyser bygger på viden om symptombilleder hos borgere med og uden COVID-19, som er indsamlet af SSI uafhængigt af COVIDmeter. Analysen er dog ikke perfekt, og det er forventeligt, at tolkningen af de indsamlede COVIDmeter-data vil blive mere præcis, efterhånden som vi får mere viden om sygdommen.

Det er håbet, at systemet i fremtiden kan bruges til hurtigt at se, om der sker forandringer i epidemien lokalt i landet.

Læs mere og vær med

Alle der bor i Danmark kan være med i COVIDmeter. Man kan melde sig som deltager på Sundhed.dk. Dataopgørelsen foregår anonymt.

Resultaterne fra undersøgelsen kan ses her.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygdomme og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil