Husdyr-MRSA fra svin spredes kun lidt via staldventilation

Det er konklusionen i et forskningsprojekt fra Statens Serum Institut, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Billede af smågris

Husdyr-MRSA spredes kun i lille grad fra svin til mennesker via ventilationsluften fra staldene.

Det er konklusionen i et forskningsprojekt udført af Statens Serum Institut (SSI), Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Det nye studie er blevet publiceret i tidsskriftet Frontiers in Veterinary Science.

Prøver fra stalde og deres omgivelser

Man ved allerede, at folk, der via deres arbejde har tæt kontakt til grise, risikerer at blive smittet med husdyr-MRSA.

Derfor valgte man at kigge på, om husdyr-MRSA også kan sprede sig uden for en MRSA-positiv svinebesætning via ventilationsluften fra stalden.

I efteråret 2018 udtog man derfor luftprøver fra en række svinestalde. Der blev dels taget prøver inde i selve svinestalden, dels fra toppen af ventilationsskaktene og fra gårdens omgivelser.

Resultaterne blev holdt op imod meteorologiske data, MRSA-dyrkning fra jordoverfladen omkring gården samt næseprøver fra de personer, der deltog i prøvetagningen.

Støvsugede luften

Luften blev undersøgt ved hjælp af særlige støvsugere. Her blev bakterier opsamlet ved, at 270 kubikmeter luft blev suget gennem et vandkammer.

”I forsøget fandt vi husdyr-MRSA i luften op til 300 meter fra svinefarmene. Men på afstande over 50 meter fra bygningerne var det kun lave niveauer”, siger seniorforsker Øystein Angen fra SSI.

Desuden blev der påvist husdyr-MRSA i prøver fra jordoverfladen op til 400 meter fra staldene.

Lav risiko for at blive smittet uden for stalden

Andelen MRSA-positive prøver faldt fra 80% til 30% i takt med, at afstanden til svinestalden steg.

Der blev også udtaget i alt 25 næseprøver fra deltagerne efter endt arbejdsdag, hvor de havde opholdt sig 0-400 meter fra svinebesætningen i gennemsnit 10,5 timer.

Kun 2 af de 25 prøver (8%) var positive for husdyr-MRSA. Begge prøver var fra samme person, som havde været i tættest kontakt med ventilationsrørene.

”Konklusionen i vores studie er, at spredning af husdyr-MRSA fra svinebesætninger til omgivelserne kun sker i meget lille grad via ventilationsluften fra staldene. Selv hvis man opholder sig i længere tid uden for en stald, hvor besætningen er smittet med husdyr-MRSA, er risikoen for at blive smittet lav”, siger Øystein Angen.

Læs mere

Læs artiklen i Frontiers in Veterinary Science her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI