Kontakttal for virusvariant B.1.1.7

På baggrund af prøver frem til den 25. januar skønnes kontakttallet nu til at være 1,14 for B.1.1.7.

Ekspertgruppen for matematisk modellering har estimeret kontakttallet for virusvariant B.1.1.7. Det er sket ud fra sekventerede prøver taget til og med den 25. januar 2021. 

Til sammenligning er kontakttallet for alle varianter, der blev offentliggjort tirsdag den 2. februar, udregnet på baggrund af prøver taget til og med den 30. januar.  

På baggrund af disse prøver estimerer gruppen kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 til at være 1,14 (95% sikkerhedsinterval: 1,04 ; 1,23) Det fremgår af et nyt notat

Det skal bemærkes, at kontakttallet i notatet er beregnet ved en anden metode, end det kontakttal der opdateres på SSI’s hjemmeside hver tirsdag klokken 14.00. Det er ikke muligt at bruge den normale beregningsmetode for kontakttallet for de forskellige andre virusvarianter. 

Beregningen viser, at B.1.1.7 stadig er i stigning på trods af alle de nuværende restriktioner.  

Læs mere

Læs mere om kontakttallet for B.1.1.7 i ekspertgruppens notat