Statens Serum Institut

Sundhedsdata og -it

SSI indsamler og formidler data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. Disse data stilles bl.a. til rådighed for forskere. SSI koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og har ansvar for drift og udvikling af sundheds–it systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere om forskerservice

Læs mere under Sundhedsdata og –it

Sundhedsdata og -itData om danskernes sundhed og it-understøttelse af sundhedsvæsenet
SmitteberedskabSSI forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser
ForskningSSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet
ProdukterVacciner, diagnostik og in vitro diagnostica
Listeria

Tema om listeria udbrud

SSI efterforsker i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet et sygdomsudbrud med listeriose. Læs mere i temaet...
Kort over Afrika

Tema om udbrud af Ebola i Vestafrika

Udbruddet i vestafrika er den hidtil største ebolavirus-epidemi. SSI's tema opdateres løbende med information om udbruddet og eventuelle rejserestriktioner. Læs mere om udbruddet af ebola i Vestafrika...
29-08-2014
Ifølge WHO er det samlede antal rapporterede ebola-tilfælde i Guinea, Liberia, Sierra Leone og Nigeria nu 3.069, og heraf er 1.553...
29-08-2014
I dag offentliggøres data for monitoreringen af pakkeforløb for kræftområdet 2. kvartal af 2014. Antallet af indberettede forløb er...
29-08-2014
En af de hyppigste typer MRSA-bakterier, som smitter mellem mennesker udenfor hospitalerne, er MRSA CC80. Forskere fra Statens Seru...
28-08-2014
Statens Serum Institut har ved genom-sekventering af bakterier fra listeriapatienter kunnet fastslå, at endnu en patient er smittet...

Se alle nyheder...

Gonoré 2013
Mæslinger på Bornholm og i Region Hovedstaden
Listeriaudbrud
Pilgrimsrejsende til Mekka
Ophør med ugentlig opgø...
Syfilis 2013
Hospitalsafdelinger og misbrugscentre har nu mulighed for at rekvirere hepatitis B-vaccine
Nyhedsbrevet handler denne gang om: I gang efter ferien Ny analyse til at identificere Borrelia inden for de f&osl...
Ebola-udbrud i Vestafrika
Ny vaccine mod meningokoksygdom gruppe B
Vaccinedag på SSI d. 23. september 2014
Vaccine mod helve...

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve...

29-08-2014
En af de hyppigste typer MRSA-bakterier, som smitter mellem mennesker udenfor hospitalerne, er MRSA CC80. Forskere fra Statens Serum Inst...
21-08-2014
Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA h...
19-08-2014
Behandling med clarithromycin øger risikoen for død som følge af hjertesygdom viser nyt, stort dansk studie fra Statens Serum Institut. F...

Se alle forskningsnyheder...

Ansøgningsfrist: 12-09-2014
Vil du have arbejdsopgaver, der giver mening og gør en forskel? Så er det måske dig, vi søger til vores ledige stilling som akademisk med...
Ansøgningsfrist: 12-09-2014
Har du lyst til at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme sammen med engagerede kolleger i et tværfagligt og internationalt miljø? ...
Ansøgningsfrist: 14-09-2014
Grundforskningsfondens Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) søger læger, epidemiologer og kandidater i folkesundhedsvidensk...
Ansøgningsfrist: 14-09-2014
Er du interesseret i at arbejde i et Grundforskningscenter, i et ungt dynamisk forskningsmiljø? Har du flair for tal, erfaring med søgnin...

Se alle ledige stillinger