Statens Serum Institut

Sundhedsdata og -it

SSI indsamler og formidler data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. Disse data stilles bl.a. til rådighed for forskere. SSI koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og har ansvar for drift og udvikling af sundheds–it systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere om forskerservice

Læs mere under Sundhedsdata og –it

Sundhedsdata og -itData om danskernes sundhed og it-understøttelse af sundhedsvæsenet
SmitteberedskabSSI forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser
ForskningSSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet
ProdukterVacciner, diagnostik og in vitro diagnostica
DANMAP rapporten 2014

Flere multiresistente bakterier

Årets DANMAP rapport fra DTU Fødevareinstituttet og SSI viser en stor stigning i antallet af patienter, som fik infektioner med multiresistente bakterier som VRE og CPE på de danske hospitaler. Læs mere om forekomsten af multiresistente bakterier...
Pige skal vaccineres

Spørgsmål og svar om MFR-vaccination

Hvorfor bør alle vaccineres mod mæslinger, fåresyge og røde hund (MFR)? Kan vaccinen give autisme og øge risikoen for allergi? Skal voksne, der ikke har haft mæslinger, også vaccineres? Få svar på disse og mange andre spørgsmål om MFR-vaccination her...
08-10-2015
Tre direktørstillinger, der blev slået op i august af Sundheds- og Ældreministeriet, er nu besat.
08-10-2015
Efter mange års støt stigning er mængden af antibiotika, der sælges til mennesker i Danmark, stagneret siden 2011. Det viser årets...
07-10-2015
Er man blevet udsat for smitte med skoldkoppevirus, anbefales det for særlige grupper af personer at behandle forebyggende med vari...
07-10-2015
Statens Serum Instituts statistik over salget af nye lægemidler er opdateret med tal for 2. kvartal 2015 og er samtidig udvidet med...

Se alle nyheder...

Sentinelovervågning - 0,1 pct.
Vagtlægeovervågning - 0,1 pct.
DiTeKiPol/Act-Hib vaccinen er i restordre
Forebyggelse af skoldkopper og helvedesild
Opfølgning på udleveringer af VZIG til s...
Nedsætter rutinemæssig anvendelse af klorhexidin til helkropsvask antallet af sundhedssektor-erhvervede infektioner?
Nye vurde...
Gonoré 2014

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve...

06-10-2015
Statens Serum Institut har udviklet en test til at påvise bakterien Mycobacterium chimaera og anvendt den til at undersøge udstyr fra dan...
25-09-2015
Niels Heegaard, afdelingschef på SSI og professor i molekylær diagnostik ved SDU er en af årets to modtagere af Alzheimerprisen fra Alzhe...
18-09-2015
Smitte af husdyr-MRSA til mennesker uden kontakt med svin sker først og fremmest i lokalområdet, viser nye forskningsresultater.

Se alle forskningsnyheder...

Ansøgningsfrist: 26-10-2015
National Sundhedsdokumentation & IT bliver den 1. november 2015 til Danmarks nye Sundhedsdatastyrelse. Vi søger en dygtig entreprise it-a...
Ansøgningsfrist: 23-10-2015
Vil du være med til at overvåge sikkerheden for vores produkter på Statens Serum Institut? Vil du arbejde et sted, hvor vi sætter moralen...
Ansøgningsfrist: 08-11-2015
CVIVA søger statistiker til forskningsprojekter om de uspecifikke effekter af vacciner. Om os CVIVA’s mål er at dokumentere, at s...
Ansøgningsfrist: 04-11-2015
Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) ved Statens Serum Institut søger en projektmedarbejder til varetagelse af opgaver i relation ti...

Se alle ledige stillinger