European HIV-Hepatitis Testing Week 17.-24. November 2017 – Test. Treat. Prevent.

Fredag den 17. november lanceres European HIV-Hepatitis Testing Week for femte gang, endnu engang med fokus på at få flere testet for hiv og/eller hepatitis.

Formålet med den europæiske hiv-hepatitis testuge er at øge opmærksomhed på hiv og hepatitis, og ikke mindst de fordele der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt.

Det er bevist, at jo før man kommer i behandling som hiv-positiv, jo bedre mulighed har man for at bevare et godt helbred, ligesom risikoen for at smitte andre formindskes. Men på trods af dette er der stadig alt for mange, der er uvidende om deres hiv-status.

Under den europæiske hiv-hepatitis testuge går næsten 600 NGO’er, hospitaler og klinikker fra flere end 46 lande i Europa sammen om at få flere testet. Mange slags aktiviteter bliver afholdt, fra at tilbyde testning på klubber, på gaden, og uden for almindelig åbningstid til oplysningskampagner for at øge opmærksomheden om hiv- og hepatitis-testning både lokalt, nationalt samt blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Tilmelding til den europæiske hiv-hepatitis testuge foregår på hjemmesiden, hvor der også kan findes mere information samt materiale, der er en hjælp til at implementere aktiviteter.

På europæisk niveau er det i dag mindst én ud af fire af de 1,2 millioner mennesker, som lever med hiv, der ikke er klar over deres positive hiv-status. Ligeledes diagnosticeres 50 % sent, hvilket forsinker adgang til behandling. Også mange, som lever med kronisk hepatitis er uvidende om deres status, men data er desværre mangelfulde.

Også i Danmark går en stor andel – ca. hver tiende – hiv-positive rundt uden at være klar over deres hiv-status, og ligesom i resten af Europa bliver knap halvdelen af de hiv-positive i Danmark diagnosticeret sent (dvs. når deres immunforsvar allerede har taget betydelig skade). Det er vigtigt at vende dette billede og få flere testet og i behandling.

I Danmark er hiv ikke en hyppig infektion, men andelen af hiv-positive personer er ikke ligeligt fordelt over landet. Flertallet af hiv-positive – især blandt mænd der har sex med mænd – er bosat i de større byer. I København er forekomsten af hiv blandt mænd estimeret til mellem 5 og 10 per 1.000, hvilket er betydeligt over den forekomst, hvor det er vist, at det kan betale sig at teste for hiv, når en person har kontakt med sundhedsvæsnet, uanset hvad årsagen til kontakten var.

Både hospitalslæger og praktiserende læger opfordres til i løbet af HIV-Hepatitis Testing Week at teste for hiv og hepatitis B og C i større udstrækning end vanligt.

Den europæiske hiv-hepatitis testuge koordineres af HIV in Europe som er placeret hos CHIP under Rigshospitalet, Klinik for Infektionsmedicin. CHIP kan kontaktes på hie.rigshospitalet@regionh.dk.