Stadig færre får diagnosticeret hiv i Danmark

Men for mange går alt for længe med sygdommen, før de bliver diagnosticeret. Derfor er der brug for, at flere bliver diagnosticeret tidligere.

Hiv og AIDS 01

Antallet af anmeldte hiv-tilfælde i Danmark ligger stadig på et stabilt niveau. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

I 2017 blev der i alt anmeldt 253 personer med hiv. Det er lidt flere end 2016, men færre end i både 2014 og 2015. De 253 hiv-tilfælde dækker over 182 nydiagnosticerede hiv-tilfælde i Danmark og 71 personer, der allerede havde fået diagnosticeret hiv i udlandet.

Det svarer til et lille men stabilt fald i antallet af nydiagnosticerede med hiv i Danmark. På samme tid er der en tilsvarende lille, men stabil stigning i antallet af personer med kendt hiv, der bosætter sig i Danmark.

”Hovedparten af disse er mænd, der har sex med mænd (MSM), og som allerede er velbehandlede, når de kommer til Danmark, så de ikke kan smitte videre.”

”Da hiv ikke smitter, hvis man er velbehandlet kommer størstedelen af ny-smittede derfor fra personer, som er hiv-positive, men som tror, at de ikke har hiv”, siger sektionsleder Susan Cowan fra SSI.

Mange indvandrere blandt de ny-smittede

De 182 ny-diagnosticerede hiv-tilfælde i 2017 fordeler sig på denne måde:

97 var MSM
73 var heteroseksuelt smittede (HTX)
4 var smittet fra mor til barn
4 var smittet via stofmisbrug
4 havde ukendt smittemåde.

Blandt de 97 ny-diagnosticerede hiv-tilfælde hos MSM er der en uforholdsmæssig stor andel på 35 %, som er indvandrere fra alle dele af kloden.

”Cirka halvdelen af disse er blevet smittet, efter at de kom til Danmark, så det er vigtigt, at man retter forebyggelsesindsatsen mod denne gruppe”, siger Susan Cowan.

Testes for sent

En endnu større udfordring er, at der ifølge SSI’s tal stadig er en væsentlig andel af de ny-diagnosticerede, der har været smittet (alt for) længe, før de bliver testet.

På trods af stor testaktivitet i for eksempel Checkpoint (AIDS-fondets teststeder for MSM’ere og indvandrere) drejer det sig om 31 % af de nye MSM-tilfælde og 47 % blandt HTX-tilfældene. Man kan se, at folk har været smittet længe, ved, at de har udviklet et lavt CD4-tal eller ligefrem aids-definerede sygdomme, når de bliver diagnosticeret med hiv.

”Der ligger således også et stort forebyggelsespotentiale i at få testet og diagnosticeret flere langt tidligere”, siger Susan Cowan.

Hun peger på, at det stigma, der stadig hersker om hiv, sandsynligvis er med til at afholde nogen fra at blive testet.

”Endelig vil antallet, der bliver smittet med hiv i Danmark kunne nedbringes yderligere ved fortsat at behandle lige efter, at diagnosen er stillet og ved at udvide tilbuddet om PrEP til personer med særlig stor risiko for at få hiv.”, siger Susan Cowan.

PrEP (Pre Exposure Prohylaxis) er hiv-medicin, som man tager, inden man bliver udsat for smittet. Det kan for eksempel gives til MSM’ere med mange partnere, der ikke konsekvent bruger kondom.

Ifølge SSI er der stadig ikke tegn på, at der transmitteres resistent virus i Danmark i et omfang, der vanskeliggør behandling eller forebyggelse.

Læs mere i EPI-NYT 42/44-2018

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil