Smittetallet steg yderligere i uge 32

Stigningen er i høj grad drevet af smittespredning i særligt Aarhus, men der er også tegn på en mindre stigning i resten af landet.

Billede af coronavirus 02

Smittetallet steg yderligere sidste uge. Der er indtil videre påvist 756 tilfælde af COVID-19 tilfælde i uge 32 i forhold til 494 i uge 31 og 247 i uge 30. Prøvesvarene er endnu ikke komplette for uge 32, da en stor del af prøvesvarene fra d. 9. august endnu ikke foreligger.

Mange er blevet testet

Der er dog også blevet testet mange. I løbet af ugens første seks dage, blev der dagligt testet knap 25.000 personer i gennemsnit. Andelen, der er testet positiv, har ligget på cirka 0,5%. Det svarer til en lille stigning fra ugen før, hvor positiv-andelen var på 0,4%.

341 tilfælde i Aarhus

Af de i alt 756 tilfælde var de 341 i Aarhus Kommune og 27 i Ringsted (se det dagligt antal påviste tilfælde i figur 1).

Stigningen i uge 32 er således i høj grad drevet af smittespredning i Aarhus Kommune, hvor der er mange mindre udbrud og to større smittekæder i somaliske og libanesiske kredse.

I alt 179 af de påviste tilfælde i Aarhus i uge 32 er således af somalisk herkomst. Den 7. og 8. august var der flere tilfælde i Aarhus kommune end i den øvrige del af landet.

Også stigning andre steder

Derudover har der været en række tilfælde relateret til Danish Crowns slagteri i Ringsted. Det er imidlertid ikke alle de personer, der er en del af dette udbrud, der bor Ringsted, og de vil derfor ikke fremgå ikke af tallene for Ringsted Kommune.

Hvis man ser bort fra tilfælde i Ringsted og Aarhus Kommune, er der dog også tegn på en mindre stigning i smittetallet i resten af landet. Det gælder blandt andet Silkeborg, der indtil videre har haft 42 tilfælde i uge 32 i forhold til 6 tilfælde ugen før.

I alt 70% af alle COVID-19 tilfældene i uge 32 er hos personer af anden etnisk herkomst end dansk. De fleste tilfælde er i aldersgruppen 20-65 år.

Stigningen var ventet

”Det var ventet, at vi på et tidspunkt ville se en stigning som følge af åbningen af samfundet, men den smittespredning, vi ser i Aarhus Kommune lige nu, er særligt bekymrende. Sidst på ugen så vi faktisk flere tilfælde i Aarhus Kommune end i resten af landet.”

”Vi går et efterår i møde hvor vi skal forberede os på lokale opblomstringer, som der skal handles meget hurtigt på for at få smitten under kontrol”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

Hun fortsætter:

”Sidst på ugen blev der påvist næsten seks gange flere tilfælde, end vi gjorde i slutningen af juni . Der er heldigvis endnu ikke tegn på, at flere bliver indlagt, men det kan ændre sig.”

Fordelingen har ændret sig

Der er endnu ikke set nogen stigning i antallet af patienter der bliver indlagt, men fordelingen af indlagte patienter har ændret sig. Der er således flere indlagte i Region Midtjylland og færre i Region Hovedstaden i forhold til tidligere.

”Den øgede testning betyder, at vi vil opdage stigninger i smitten, før at de slår igennem i form af øget belastning på sygehusene”, siger Tyra Grove Krause

Figur 1. Fordeling af påviste tilfælde i uge 31 og 32 i Ringsted, Århus og øvrige kommuner

Smittetal uge 32

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil