Stigning i antal tilfælde af ornitose (papegøjesyge)

Antallet af anmeldte sygdomstilfælde med ornitose har de seneste to år været væsentligt forhøjet sammenlignet med de foregående år.

Der er i 2015 og 2016 anmeldt henholdsvis 25 og 24 danske ornitose-tilfælde. Dette er en fordobling sammenlignet med antal tilfælde i årene 2011 – 2014. Stigningen falder sammen med, at der i 2015 – 16 er set flere udbrud, som involverede både dyr og mennesker, blandt andet i en dyrehandel og på et dyrskue i sommeren 2016.

Ornitose kendes også som papegøjesyge, og er en bakteriel luftvejsinfektion, der skyldes bakterien Chlamydophila psittaci. Sygdommen kan overføres fra fugle til mennesker i situationer, hvor man er i tæt kontakt med smittede fugle. Sygdommen kan behandles med antibiotika.

Læs mere i EPI-NYT 19/2017