Internationalt forskningsprojekt skal skabe mere viden om alvorlig luftvejsinfektion

Statens Serum Institut skal undersøge, hvor stor sygdomsbyrden i Danmark reelt er for den type luftvejsinfektioner, der skyldes RS-virus, og som kan være særdeles alvorlig for nyfødte. Desuden skal SSI forske i mulige biomarkører, der kan afsløre, om et barn er i særlig høj risiko.

RS-virus kan ramme alle, men især for helt små børn kan en infektion være alvorlig og ligefrem dødelig.

På verdensplan anslås det, at  mere end 30 millioner børn under 5 år hvert år får en infektion med RS-virus. Alene i Danmark tyder foreløbige forskningsresultater på, at 2.000 hvert år bliver indlagt med RS-virus.

Der er ingen målrettet behandling, og der er ingen vaccine mod RS-virus. Endnu. Men der er godt nyt på vej. Flere vacciner er under udvikling, og samtidig er et stort europæisk forskningsprojekt kaldet RESCEU skudt i gang for at fremskaffe mere viden stort, om virus. Et EU forskningsprogram under IMI Innovative Medicines Initiative står for finansieringen på i alt mere end 200 millioner kroner.

Statens Serum Institut er med i projektet og har fået tildelt cirka 4 millioner kroner til to projekter, der skal afdække:

  1. Hvor mange – og hvem - bliver reelt syge af RS-virus? Hvor mange bliver undersøgt, hvor mange indlægges, hvor mange går til den praktiserende læge, og hvor mange bliver så syge, at de kommer på intensivafdelingen – og hvor mange dør på grund af en RS-virus infektion? Dette undersøges på baggrund af data i sundhedsregistre samt den Danske Mikrobiologi Database MiBa, hvor prøvetagning og –svar registreres.
  2. Er der genetisk eller biologiske spor – såkaldt biomarkører – der kan afsløre, om en person er i særlig risiko for at udvikle en alvorlig RSV-infektion? Og har det fx betydning, hvornår på året, man er født osv.? Dette undersøges ved hjælp af blodprøver fra de hælblodprøver, alle nyfødte tilbydes, og som opbevares i Danmarks Nationale Biobank.

”RSV er et af de hyppigst børnevirus verden over, som kan give nogle meget alvorlige infektioner. Fx hos for tidligt fødte børn, hvor lungerne ikke er helt udviklede endnu kan virus give en astmalignende infektion i lungerne, så børnene ikke kan få luft. En infektion kan også være særdeles alvorlig for ældre og folk med et svækket immunforsvar”, siger professor Thea Kølsen Fischer, Statens Serum Institut, der står i spidsen for de danske projekter i studiet.

Målet med forskningen er, at svarene vil gøre det muligt fx at vurdere, hvilke børn og voksne, der er i højrisiko for en RSV-infektion og som derfor bør tilbydes vaccination, når disse kommer på markedet.

Læs pressemeddelelse fra RESCEU