Tegn på overdødelighed

Antallet af dødsfald i Danmark er de seneste uger steget markant, og er nu over det normale niveau, samtidig ses faldende smittetilfælde med covid-19. Det viser denne uges tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Den samlede dødelighed i Danmark har de seneste uger været forhøjet, og især i aldersgruppen 75+ har der været registreret langt flere dødsfald end forventet.

Den forhøjede dødelighed, der er registreret fra uge 50 til uge 52, kan dog skyldes flere årsager.

”Det er en stejlere kurve, end vi normalt ser, og det overrasker os lidt. Vi ser som regel en højere dødelighed i vintermånederne, men tallene viser, at der lige nu er en højere dødelighed, end der plejer at være på dette tidspunkt af året”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut (SSI).

Antal dødsfald i alt per 100.000 personer

Udbredt smitte med infektionssygdomme

Den forhøjede dødelighed falder sammen med et højt niveau af smitte med både covid-19, influenza og andre luftvejsinfektioner, men andre faktorer kan også spille ind, forklarer Lasse Vestergaard.

”Det skyldes formentlig, at der er flere luftvejsinfektioner i omløb i øjeblikket. Ud over covid-19 har vi siden efteråret haft et højt niveau af RS-virus, og også influenzasmitten har de seneste uger været stigende, særligt blandt de ældre. De ting tilsammen kan medvirke til den forhøjede dødelighed«, siger han.

Der ses også en stigning i antallet af dødsfald relateret til covid-19.

Det fremgår også af tendensrapporten, at der i den seneste uge er set en yderligere stigning i influenzasmitte samt indlæggelser forårsaget af både influenza A og influenza B. Smittekurverne er dog knap så stejle som set i de foregående uger, hvor vi så en ny fordobling i smittetilfælde per uge, fire uger i træk. SSI forventer, at influenzasmitten vil forsætte med at stige i den kommende tid.

Der ses en faldende forekomst af smittetilfælde og indlæggelser med RSV, men niveauet er stadig højt sammenlignet med sæsonerne, der gik forud for covid-19.

Fald i konstaterede covid-19-tilfælde

Antallet af registrerede covid-19-smittetilfælde er til gengæld faldet i uge 52 til 115 tilfælde per 100.000 indbyggere fra 157 tilfælde per 10.000 indbyggere i uge 51. Faldet ses i alle regioner samt i alle aldersgrupper fraset de yngste fra 0-2 år.

Det bemærkes i rapporten, at ændrede mønstre i både test og indlæggelser på grund af jul og nytår kan påvirke overvågningsdata, da testaktiviteten i den pågældende uge faldt med 19 procent, ligesom antallet af nye hospitalsindlæggelser faldt let, fra 826 i uge 51 til 801 i uge 52.

Dog tyder et fald i positivprocenten på, at faldet i påviste tilfælde er reelt. Der er ligeledes et fald i antal smittede på plejehjem.

Der ses en mindre stigning af koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet sammenlignet med tidligere uger. Over de seneste tre uger er den gennemsnitlige ugentlige vækstrate nationalt ligget på et stabilt niveau.

Tendensrapporten for uge 1 - 2023 (pdf) kan læses her

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI