Statens Serum Institut lancerer et nyt covid-19-dashboard opdelt på testcentre

På dashboardet vises en række covid-19 opgørelser på testcenterniveau samt en opgørelse over antal bekræftede covid-19-tilfælde, antal PCR-prøver og positivprocenten blandt turister.

Testcenter dashboard

Statens Serum Institut (SSI) har i dag lanceret et nyt covid-19 dashboard der viser opgørelser vedr. testcentre og turister i Danmark.

Formålet med dette dashboard er at kunne overvåge covid-19 i Danmark, henover sommeren, hvor det forventes at flere danskere og turister befinder sig andre steder end i deres bopælskommune. Derudover giver dette dashboard mulighed at følge med i den politiske målsætning om, at borgerne max. skal have 20 km. til et teststed.

På dashboardet kan man blandt andet se data over antallet af testede for hvert testcenter, bekræftede tilfælde og positivprocenten for de seneste 7 dage for hvert PCR-testcenter, samt aldersfordeling. Derudover vises antallet af testede, positivprocenten og bekræftede tilfælde for de seneste 7 dage blandt turister i Danmark. Som noget nyt kan man også finde et kort over testcentre i Danmark markeret med en radius på 20 km, i lige linje.

Hvor finder jeg det nye dashboard?

Du finder det nye dashboard inde i det eksisterende covid-19-dashboard via www.ssi.dk/covid19data.

Du kan downloade tallene bag testcenterdashboardet

Interaktive muligheder

Med det nye testcenterdashboard er det muligt at finde relevant information om antallet af testede, bekræftede tilfælde samt positivprocenten for hvert testcenter. Det er ligeledes muligt at se aldersfordelingen blandt de testede for hvert testcenter.

Glæden ved genkendelighed

Testcenterdashboardet er bygget op på stort set samme måde som de eksisterende covid-19-dashboards. Nøgletalsbjælken som plejer at være præsenteret øverst, er rykket til højre.

Her bliver man præsenteret for opgørelser for hele landet og opgørelser blandt turisterne i Danmark for de seneste 7 dage.
I venstre side af dashboardet bliver man præsenteret for to faner med lister over PCR- og antigentestcentre.

Midt på siden vises tre danmarkskort, med testcentermarkeringer for hhv. offentlige og private testcentre, samt 20 km radius omkring de samlede testcentre
Til højre præsenteres aldersfordelingen af de testede for de seneste 7 dage.

For at læse mere om de forskellige opgørelser findes der en ”informationstekst”, efter det sidste Danmarkskort.

Informationen på testcenterdashboardet henvender sig bredt til borgere, journalister og sundhedsmyndigheder.
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI