Sundhedsfaglig vurdering af risiko for den humane sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 2021

Sundhedsministeriet (SUM) har den 3. juni 2021 anmodet Statens Serum Institut (SSI) om at udarbejde en opdateret risikovurdering ift. human sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 31. december 2021 henset til covid-19 pandemien og udviklingen heraf.

Det anføres i den forbindelse, at ”Der er alene brug for en vurdering af risiko for den humane sundhed, ikke forslag til mulige løsninger”.

Se hele risikovurderingen (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI