Information om multiresistente bakterier i Dicillin

Multiresistente bakterier er fundet i lægemidlet Dicillin Sandoz 500 mg kapsler, som nu er trukket tilbage. Her er vigtig information til praktiserende læger og patienter.

Der er fundet tegn på, at lægemidlet Dicillin Sandoz 500 mg kapsler er forurenet med multiresistente bakterier, som kaldes CPO (carbapenmase-producerende bakterier) – se pressemeddelelse fra Lægemiddelstyrelsen - "Antibiotikalægemidlet Dicillin fra firmaet Sandoz tilbagekaldes"

Mistanken er blevet rejst via den nationale overvågning af multiresistente bakterier, som Statens Serum Institut (SSI) udfører.

I samarbejde med de regionale mikrobiologiske laboratorier er der foretaget en afdækning af ni tilfælde af en særlig type CPO, som er fundet blandt patienter i Danmark. Først to patienter i oktober måned 2022, dernæst to patienter ved juletid 2022 og senest fem tilfælde i januar 2023.

Laboratorieundersøgelser har vist, at det drejer sig om en unik type, der ikke er set tidligere i Danmark. Da nærmere undersøgelser ikke viste tegn på smitte mellem patienter, blev mistanken rettet mod et produkt, som blev indtaget via munden. Undersøgelser foretaget i samarbejde mellem de regionale laboratorier og SSI bekræfter, at det er meget sandsynligt, at smitte er sket via et forurenet lægemiddel.

Overvågning af multiresistente bakterier udføres for at begrænse forekomsten af disse bakterier og for at begrænse smitte samt at rådgive patienter og sundhedspersonale med henblik på at sænke risikoen for smitte.

Anbefalinger fra SSI

Patientinformation:

  • Hvis du går til læge med symptomer på infektion, især blæreinfektion, skal du oplyse, hvis du har fået Dicillin inden for de sidste fire måneder. Denne oplysning har betydning for, hvordan prøven bliver undersøgt, og om du har bakterien.
  • Du kan kun blive testet for bakterien, hvis du har symptomer på en infektion, fx urinvejsinfektion, og har fået Dicillin indenfor de seneste fire måneder. 
  • Hvis du har infektion med bakterien og skal behandles, så er der flere muligheder for en effektiv behandling.
  • Bakterien er en tarmbakterie, dvs. den bor i din tarmkanal, og derfor opfordres du til at have en god håndhygiejne ifm. toiletbesøg.

Lægeinformation:

  • Patienter, som har tegn på infektion som eksempelvis blæreinfektion, og som oplyser, at de har fået Dicillin i løbet af oktober 2022 til primo februar 2023, bør undersøges for, om de har udbrudsbakterien. Følg den lokale vejledning for prøvehåndtering ifm. udredning for carbapenemase-producerende enterobakterier (CPO).
  • Udbrudsbakterien er følsom overfor andre antibiotika. Fastlæggelse af antibiotisk behandling sker i samråd med den lokale klinisk mikrobiologiske afdeling.
  • Håndtering af patienter, der har udbrudsbakterien, sker på samme måde som andre patienter, hvor der er påvist CPO.
  • Indlægges en patient, som har infektion og har fået Dicillin i perioden oktober 2022 – februar 2023, bør patienten undersøges for CPO fra urin samt fæces. Indtil svar foreligger, anbefales ikke isolation, men at patienten instrueres i god håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

Du kan læse nærmere om CPO bakterier på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: CPO/CPE

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI