Enkeltstående tilfælde af ny influenza virus-variant hos en borger

I januar blev der fundet et tilfælde af influenza hos en borger med en variant, der formentlig stammer fra svin.

Billede af smågris

I januar måned blev der fundet et tilfælde af en influenzavirus-variant, der formodentlig stammer fra svin, hos en borger i Danmark. Det skete via den nationale influenzaovervågning på Statens Serum Institut (SSI).

SSI vurderer, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, da der ikke har været tegn til yderligere smittespredning.

Borgeren bor på landet og havde underliggende sygdom.

Anderledes end sæson influenza

Borgeren havde symptomer, der er typiske for influenza og covid-19. Og under indlæggelsen på hospitalet, blev borgeren testet positiv for influenzavirus.

Ved nærmere undersøgelse af virus på det Nationale Influenza Center på SSI, blev det imidlertid konstateret, at virus var anderledes end de sædvanlige sæson-influenzavirus.

Analyserne viste, at denne virusvariant formodentligt stammer fra svin.

”Borgeren har ikke selv haft kontakt med svin, og der er ikke påvist yderligere tilfælde i forbindelse med smitteopsporingen. På samme måde er der heller ikke tegn på smitte hos andre, inklusiv nære kontakter”, siger afsnitsleder Ramona Trebbien fra SSI.

Det har ikke været muligt at påvise kilden til smitten.

Ikke tidligere set i Danmark

Man har tidligere set sporadiske tilfælde i udlandet af smitte med influenzavirus mellem dyr og mennesker - såkaldt zoonotisk overførsel. Men der er ikke tidligere set sådan et tilfælde i Danmark.

”På nuværende tidspunkt har vi dog ikke fundet tegn på, at det pågældende virus skulle have en særlig evne til at springe fra svin til mennesker. Der er heller ingen data, der tyder på, at det kan smitte mellem mennesker”, siger Ramona Trebbien.

SSI vurderer at der har været tale om et enkeltstående tilfælde, der ikke giver anledning til bekymring for folkesundheden.

Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil